Ενόψει της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον ερχόμενο Οκτώβριο, βρείτε εδώ χρήσιμες πληροφορίες για πρόσφατες εξελίξεις που λήφθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναφορικά με τα φάρμακα (για ανθρώπινη και κτηνιατρική χρήση), τις ιατρικές συσκευές και τα χημικά.