Στα πλαίσια της αναβαθμισμένης σειράς σεμιναρίων που προσφέρει η ΟΕΒ με στόχο το συνεχή εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων και την ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας, διοργανώνεται εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Human Resources – Back to the Future» το οποίο θα διεξαχθεί στις 7 και 8 Οκτωβρίου, 2013 στο ξενοδοχείο Hilton στη Λευκωσία. 

Βρείτε εδώ την εγκύκλιο και το θεματολόγιο του σεμιναρίου.

Το δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα καλύπτεται από την ΑνΑΔ και το ειδικό ταμείο της ΟΕΒ, για ενθάρρυνση συμμετοχής των μελών στα σεμινάρια. 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως απευθύνεστε στην ΟΕΒ, τηλ.:22665102 Fax:22666661 E-mail: mpirea@oeb.org.cy.