Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) που θα γίνει στις 13 Σεπτεμβρίου 2017, θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση από στελέχη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) με θέμα «Οι δραστηριότητες της Τράπεζας στον Ιδιωτικό Τομέα της Κύπρου». Επικεφαλής της ομάδας της ΕΤΕπ θα είναι ο κ. Γιάννης Καλτσάς, Διευθυντής της Διεύθυνσης για τις Δραστηριότητες της ΕΤΕπ σε Ελλάδα και Κύπρο.

H παρουσίαση θα επικεντρωθεί στις δραστηριότητες της ΕΤΕπ στην Κύπρο, και πιο συγκεκριμένα στα χρηματοδοτικά προγράμματα (EIB Schemes) που παρέχονται στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις με ευνοϊκούς όρους, μέσω τραπεζικών ιδρυμάτων. Μετά την παρουσίαση θα ακολουθήσει συζήτηση και διευκρινιστικές ερωτήσεις.

Η ΕΤΕπ δραστηριοποιείται στην Κυπριακή αγορά από το 1981 και στηρίζει τις επιχειρήσεις και την οικονομία γενικότερα με την παροχή χρηματοδοτήσεων και άλλων σχεδίων / εργαλείων τόσο προς τον ιδιωτικό όσο και προς τον δημόσιο τομέα. Το 2016 η ΕΤΕπ χρηματοδότησε έργα και επενδύσεις στην Κύπρο ύψους €230 εκ. ενώ συνολικά η Τράπεζα έχει παραχωρήσει πιστώσεις στη χώρα μας ύψους €3.9 δις.

Η ΟΕΒ αναγνωρίζει και στηρίζει το διαχρονικό έργο της ΕΤΕπ στην Κύπρο και ιδιαίτερα το τελευταίο χρονικό διάστημα καθότι έχει συμβάλει στην αναθέρμανση της οικονομικής δραστηριότητας. Η ΟΕΒ είναι σε επαφή με την ΕΤΕΠ και θα συνεχίσει τις δράσεις ενημέρωσης των επιχειρήσεων – μελών για διάφορα θέματα που τις ενδιαφέρουν.