Η Κύπρος κατέγραψε σημαντική βελτίωση στην κατάταξη ανταγωνιστικότητας του Παγκόσμιου Κέντρου Ανταγωνιστικότητας (World Competitiveness Center), ανεβαίνοντας από την 41η θέση στην 30ή ανάμεσα στις 63 χώρες που λαμβάνουν μέρος.

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου του Κέντρου Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Κύπρου που συμμετέχει στο έργο μαζί με την Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), η άνοδος οφείλεται κυρίως σε τρεις παράγοντες. Αυτοί είναι η συνεχιζόμενη βελτίωση της γενικής οικονομικής κατάστασης της χώρας, ιδιαίτερα στον τομέα της απασχόλησης και της προσέλκυσης επενδύσεων, οι βελτιωμένες επιδόσεις στην αποδοτικότητα του κράτους, κυρίως όσον αφορά τα δημόσια οικονομικά, το θεσμικό και επιχειρηματικό πλαίσιο και το κοινωνικό κράτος και η βελτίωση στην αποδοτικότητα των επιχειρήσεων που οφείλεται στη μείωση του εταιρικού χρέους, τη μεγέθυνση του εργατικού δυναμικού, και τη βελτίωση του χρηματοπιστωτικού περιβάλλοντος και των επιχειρηματικών πρακτικών.

«Η άνοδος της Κύπρου είναι σημαντική γιατί αναβαθμίζει την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό. Δεν πρέπει όμως να υπάρξει εφησυχασμός γιατί υπάρχουν ακόμα μεγάλα περιθώρια βελτίωσης. Οι προσπάθειες διόρθωσης των στρεβλώσεων και εκσυγχρονισμού του τρόπου λειτουργίας του κράτους και των επιχειρήσεων πρέπει να είναι συνεχείς. Κάποιοι από τους παράγοντες που ώθησαν την άνοδο της Κύπρου πιθανόν να αποδειχθούν πρόσκαιροι», αναφέρεται.

Σημειώνεται ακόμα ότι η πανδημία του κορωνοϊού προσθέτει στην αβεβαιότητα και αναδεικνύει την ανάγκη για πολιτικές που θα διευρύνουν την παραγωγική βάση της οικονομίας και θα την καταστήσουν πιο ανθεκτική σε εξωτερικές διαταραχές.

Η Κύπρος κατέγραψε τη μεγαλύτερη βελτίωση στην κατάταξη το 2020 ανάμεσα στις 63 υπό αξιολόγηση χώρες. Η θέση της Κύπρου βελτιώθηκε και στις τέσσερις κατηγορίες που συνθέτουν τη γενική κατάταξη, με ιδιαίτερα σημαντική βελτίωση στις κατηγορίες της αποδοτικότητας των επιχειρήσεων και της αποδοτικότητας του κράτους, καθώς και στη γενική οικονομική επίδοση..

Ανάμεσα στα συγκεκριμένα κριτήρια που κατέγραψαν μεγάλη βελτίωση σε σχέση με το 2019 περιλαμβάνονται ο μακροχρόνιος ρυθμός μεγέθυνσης του εργατικού δυναμικού, το δημοσιονομικό πλεόνασμα και ο ρυθμός μεγέθυνσης των επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου.

Οι εξαγωγές αγαθών, το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας για βιομηχανικούς σκοπούς και ο βαθμός συγκέντρωσης των εξαγωγών σε λίγους εμπορικούς εταίρους ήταν ανάμεσα στα κριτήρια που σημείωσαν μεγάλη επιδείνωση το 2020.