Η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), χαιρετίζει τα μέτρα που αποφάσισε σήμερα η Κυβέρνηση για αντιμετώπιση της πανδημίας και για περιορισμό των επιπτώσεων της.

Ακόμα, η ΟΕΒ χαιρετίζει το πακέτο στήριξης της οικονομίας με θαρραλέα μέτρα που θα δώσουν στις επιχειρήσεις και στους εργαζόμενους ουσιαστικό στήριγμα μέχρι την λήξη του συναγερμού.

Η ΟΕΒ θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά και να αξιολογεί συνεχώς όλες τις εξελίξεις, προβαίνοντας στις αναγκαίες κατά περίπτωση ενέργειες και πρωτοβουλίες.

Με πρώτιστη επιδίωξη την διαφύλαξη της δημόσιας υγείας και δη της υγείας των εργαζομένων, η ΟΕΒ:

Καλεί όλες τις επιχειρήσεις που μετά τις κυβερνητικές αποφάσεις θα συνεχίσουν να λειτουργούν, να προβούν στις αναγκαίες διευθετήσεις για εφαρμογή τηλεαπασχόλησης/ απασχόλησης από το σπίτι.

Τούτο πρέπει να γίνει στις επιχειρήσεις που η φύση της εργασίας το επιτρέπει, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ομαλή παραγωγή και προμήθεια της αγοράς με τα είδη πρώτης ανάγκης.

Εκεί που η φύση της εργασίας δεν επιτρέπει την εξ αποστάσεως απασχόληση, οι εργοδότες πρέπει να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για προστασία των εργαζομένων, με την παροχή αντισηπτικών, γαντιών, σαπουνιού κ.λπ. και με την συχνή απολύμανση των επιφανειών εργασίας και ανάπαυσης των εργαζομένων.

Η εξ αποστάσεως εργασία πρέπει να γίνει κατά προτεραιότητα και ασχέτως δυνατοτήτων πλήρως παραγωγικής απασχόλησης για όλους τους ευάλωτους εργαζόμενους, όπως αυτοί περιγράφονται στο σχετικό διάταγμα του Υπουργείου Υγείας. Σύμφωνα με την κυβερνητική απόφαση, «καταβάλλεται επίδομα ασθενείας για εργαζόμενους που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα υγείας και εμπίπτουν στον Κατάλογο που έχει ετοιμασθεί από το Υπουργείο Υγείας, οι οποίοι πρέπει να απουσιάσουν από την εργασία τους για σκοπούς προστασίας της υγείας τους και μη επιδείνωσή της».

Ο χρόνος απασχόλησης εξ αποστάσεως, θεωρείται χρόνος εργασίας για όλους τους σκοπούς.

Μέσα στις κρίσιμες και πρωτόγνωρες αυτές συνθήκες, οι επιχειρήσεις της Κύπρου καλούνται για μια ακόμα φορά με πνεύμα κοινωνικής αλληλεγγύης να βοηθήσουν την πατρίδα να παραμείνει όρθια και να συμβάλουν στην ταχεία επιστροφή σε συνθήκες κανονικότητας μόλις αντιμετωπιστεί η πανδημία του κορωνοϊού.

Καλούνται όλες οι επιχειρήσεις να παρακολουθούν συστηματικά τις εγκυκλίους της ΟΕΒ και τις αναρτήσεις στην ιστοσελίδα της www.oeb.org.cy και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Twitter @OEBcy και @OEBdg, στο Facebook @oebcy.