Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) σε ανακοίνωσή της χαιρετίζει την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου μετά από πρόταση της Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας για δημιουργία του «Μηχανισμού Ταχείας Δραστηριοποίησης» εταιρειών από τρίτες χώρες στην Κύπρο.

Η ΟΕΒ θεωρεί εξαιρετικά σημαντική την συγκεκριμένη απόφαση διότι θα διευκολύνει την προσέλκυση ξένων επενδύσεων, θα αναβαθμίσει την χώρα μας στις διάφορες εκθέσεις και δείκτες επιχειρηματικότητας και θα συμβάλει γενικότερα στην βελτίωση επιχειρηματικού οικοσυστήματος για ένα πιο φιλικό επιχειρηματικό περιβάλλον.

Η εξέταση και έγκριση των αιτήσεων για εγγραφή και σύσταση ξένων εταιρειών εντός πολύ σύντομου χρονικού διαστήματος από ένα κεντρικό σημείο επαφής, το Υπουργείο Ενέργειας, σε συντονισμό όλων των αρμόδιων Υπουργείων, μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα καλής πρακτικής για πάταξη της γραφειοκρατίας και βελτίωσης του ρυθμιστικού πλαισίου προς όφελος της επιχειρηματικότητας.

Σημαντική παράμετρος για την επιτυχή εφαρμογή του «Μηχανισμού Ταχείας Δραστηριοποίησης» αποτελεί ο καθορισμός ποιοτικών και ποσοτικών κριτήριων για τις ξένες εταιρείες που μπορούν να ενταχθούν, με σημαντική συμβολή σε αναπτυξιακές επενδύσεις και με φυσική παρουσία στην Κύπρο.

Η συγκεκριμένη απόφαση για δημιουργία ενός συνδυασμού one-stop-shop και fast-track για εγγραφή ξένων εταιρειών αποτελούσε αίτημα της ΟΕΒ στα πλαίσια των εισηγήσεων της για ανάκαμψη της οικονομίας. Με την ευκαιρία αυτή, η Ομοσπονδία καλεί την κυβέρνηση όπως εφαρμόσει ανάλογη απόφαση και σε άλλες περιπτώσεις αδειοδοτήσεων που αφορούν τις επενδύσεις νέων η υφιστάμενων αναπτύξεων.