Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) ανακοινώνει ότι από φέτος αποτελεί έναν από τους δύο εταίρους του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (World Economic Forum) στην Κύπρο που θα συμβάλει στη διενέργεια της έρευνας για την Παγκόσμια Ανταγωνιστικότητα. Ο δεύτερος εταίρος είναι η Τράπεζα Κύπρου, το μεγαλύτερο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στην Κύπρο. Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής συγκεντρώνονται με σκοπό τη σύνταξη της Παγκόσμιας Έκθεσης Ανταγωνιστικότητας που εκδίδεται κάθε χρόνο.

Η επιλογή αυτή από τον οργανισμό του Davos, αποτελεί για την ΟΕΒ μεγάλη τιμή και αναγνώριση του κύρους και της σοβαρότητας της ως επιχειρηματική και εργοδοτική οργάνωση του τόπου.

Η Παγκόσμια Έκθεση Ανταγωνιστικότητας κατατάσσει όλες τις χώρες με βάση τον Δείκτη Ανταγωνιστικότητας, ενσωματώνοντας μακροοικονομικές και μικρό-επιχειρηματικές πτυχές ανταγωνιστικότητας σε έναν ενιαίο δείκτη. Η Έκθεση αξιολογεί την ικανότητα των χωρών να παρέχουν στους πολίτες τους ψηλό επίπεδο ευημερίας ζυγίζοντας το σύνολο των θεσμών, των πολιτικών και των παραγόντων που καθορίζουν τα βιώσιμα τρέχοντα και μεσοπρόθεσμα επίπεδα οικονομικής ευημερίας. Ως εκ τούτου, αποτελεί ίσως το σημαντικότερο εργαλείο στα χέρια διεθνών επενδυτών οι οποίοι προγραμματίζουν τις επενδυτικές τους δραστηριότητες και αναζητούν αξιόπιστο επενδυτικό προορισμό.

Προτεραιότητα της ΟΕΒ παραμένει η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της κυπριακής οικονομίας μέσα από την επιχειρηματικότητα. Ως εταίρος του World Economic Forum, θα συμβάλει στην ακριβή καταγραφή των στοιχείων που αφορούν την κυπριακή οικονομία. Παράλληλα, θα συνεχίσουμε να καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για διαχείριση των προκλήσεων, αντιμετώπιση των αδυναμιών και προώθηση του σύγχρονου επιχειρείν που θα ενσωματώνει την έρευνα, την καινοτομία, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την πράσινη ανάπτυξη και την κυκλική οικονομία.