Η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) συμμετείχε στο “Συνέδριο Κατευθυντήριας Πολιτικής για τον Θεσμό της Μαθητείας” το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 7 και 8 Σεπτεμβρίου, 2017 στο Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην Θεσσαλονίκη.

Το Συνέδριο αποτελεί μέρος της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Επαγγελματικών Δεξιοτήτων 2017, η οποία περιλαμβάνει εκατοντάδες εκδηλώσεις ανά την Ευρώπη.

Στο Συνέδριο συμμετείχαν εκπρόσωποι των εμπλεκόμενων φορέων για την ετοιμασία των εθνικών θεματικών ανασκοπήσεων (Τhematic Country Review – TCR) του CEDEFOP, καθώς επίσης και εμπειρογνώμονες, με ρόλο στη διαμόρφωση των συστημάτων μαθητείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

To 2014 το CEDEFOP ξεκίνησε τις εθνικές θεματικές ανασκοπήσεις με στόχο την συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών σε ευρωπαϊκό επίπεδο και για να στηρίξει χώρες οι οποίες επιθυμούν να αναπτύξουν ποιοτική μαθητεία.

Η θεματική ανασκόπηση στην Κύπρο ξεκίνησε το 2017 και αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2019. Το Συνέδριο αποτελεί μια ευκαιρία την οποία αξιοποίησε ενεργά η ΟΕΒ για να αντλήσει πληροφορίες και πρακτικές από εμπειρογνώμονες σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.

Η αποκτηθείσα εμπειρογνωμοσύνη θα αξιοποιηθεί κατά την αναθεώρηση του Εθνικού Συστήματος Μαθητείας όπου η ΟΕΒ θα συμβάλει τα μέγιστα προωθώντας την διαμόρφωση ενός Συστήματος το οποίο θα λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες των εργοδοτών και κατ’ επέκταση της αγοράς εργασίας.

Η ΟΕΒ στο φόρουμ εκπροσωπήθηκε από την κα. Μαρία Στυλιανού Θεοδώρου, Προϊστάμενη της Υπηρεσίας Μελετών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της ΟΕΒ, ενώ από την Κύπρο συμμετείχε επίσης ο κύριος Ηλίας Μαρκάτζιης, Διευθυντής της Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Κατάρτισης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και άλλοι λειτουργοί.