Η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) συμμετείχε με τη Διευθύντρια Εργασιακών Σχέσεων & Κοινωνικής Πολιτικής, κα Λένα Παναγιώτου, σε διαδικτυακή συνεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικού Διαλόγου (ΕΕΚΔ), η οποία πραγματοποιήθηκε στις 16 Ιουνίου 2021.

Κατά την συνεδρία συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε θέματα απασχόλησης και κοινωνικής πολιτικής, η συμμετοχή και συμβολή των εταίρων στα εθνικά Σχέδια Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και η πρόοδος των εθνικών εταίρων στην υλοποίηση της Συμφωνίας – Πλαίσιο για τη Ψηφιοποίηση στην εργασία.

Εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, o κ. Josst Korte, Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης, παρουσίασε τα αποτελέσματα της Συνόδου του Πόρτο και τις πρωτοβουλίες της Επιτροπής για το επόμενο διάστημα. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στο προσχέδιο Οδηγίας για τον κατώτατο μισθό, που για πρώτη φορά συζητείται ως θέμα σε πολιτικό επίπεδο, στην ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου, στην προώθηση δράσεων στα θέματα ασφάλειας και υγείας, στην εργασία σε πλατφόρμες και στο Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Οικονομία.

Οι προτεραιότητες των εργοδοτών κατατέθηκαν από την BusinessEurope και περιλαμβάνουν την αύξηση των εμβολιασθέντων κατά του Covid-19 ως μέτρο αντιμετώπισης της πανδημίας, την δημιουργία συνθηκών για την αύξηση της απασχόλησης, την αντιμετώπιση των προκλήσεων της γήρανσης του πληθυσμού, την διασφάλιση επαρκών συντάξεων για το μέλλον και άλλα ζητήματα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Η ΕΕΚΔ, αποτελεί το κύριο σώμα για τον κοινωνικό διάλογο σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και διαβουλεύεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για όλα τα θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της. Στην ΕΕΚΔ, που απαρτίζεται από ίσο αριθμό εργοδοτικών και συνδικαλιστικών εκπροσώπων των Ευρωπαϊκών και εθνικών οργανώσεων των Κοινωνικών Εταίρων, συμμετέχει η ΟΕΒ ως ο μόνος εργοδοτικός εκπρόσωπος της Κύπρου.