Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) συμμετείχε με την Διευθύντρια του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων και Κοινωνικής Πολιτικής κα Λένα Παναγιώτου, σε ειδική συνέδρια της Ομάδας Εργασίας  για το Brexit που έχει συσταθεί από την BusinessEurope, την πανευρωπαϊκή οργάνωση εργοδοτών. Η συνέδρια πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου στις Βρυξέλλες με την συμμετοχή πέραν των 20 εργοδοτικών εκπροσώπων από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) .

Κατά την διάρκεια της συνεδρίας, τα μέλη της Ομάδας Εργασίας έτυχαν λεπτομερούς ενημέρωσης για τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από την διαδικασία εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου (ΗΒ) από την ΕΕ και είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις για την ετοιμότητα των επιχειρήσεων να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις ενός άτακτου Brexit. Ταυτόχρονα συζήτησαν τις ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν  τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο στο προσεχές διάστημα, λαμβάνοντας υπόψη τα στενά χρονοδιαγράμματα που έχουν διαμορφωθεί.

Ανάμεσα στα θέματα που συζητήθηκαν εκτενώς ήταν το μέλλον των εμπορικών σχέσεων μεταξύ ΕΕ και ΗΒ και η διασύνδεση τους με άλλες χώρες εκτός Ένωσης, η πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για  χρήση υφιστάμενων μηχανισμών χρηματοδότησης για αντιμετώπιση παρενεργειών του Brexit και ειδικότερα ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση και του  Ταμείου Αλληλεγγύης  της ΕΕ, η ειδική μεταχείριση ευαίσθητων τομέων οικονομικής δραστηριότητας όπως η αλιεία και η ανάγκη εντατικοποίησης των προσπαθειών για ρύθμιση των θεμάτων που αφορούν την μεταφορά δεδομένων. 

Η Ομάδα Εργασίας θα προχωρήσει στην ετοιμασία πλάνου δράσεων, ιεραρχώντας τα ζητήματα που τέθηκαν στην συνέδρια.

Μέσα από την συμμετοχή της στις συναντήσεις των ευρωπαίων εργοδοτών,  η ΟΕΒ συνεχίζει να παρακολουθεί στενά  τις εξελίξεις γύρω από το Brexit με σκοπό την έγκαιρη ενημέρωση του επιχειρηματικού κόσμου για την καλύτερη δυνατή προετοιμασία για αντιμετώπιση των συνεπειών του Brexit.