Πραγματοποιήθηκε κατά το διήμερο 10 και 11 Οκτωβρίου 2019 στη Μάλαγα της Ισπανίας, το ετήσιο Media Seminar (Σεμινάριο ΜΜΕ) της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ) με τη συμμετοχή της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ). Κάθε χρόνο, το Σεμινάριο αυτό επικεντρώνεται σε θέματα που έχουν ελκύσει την προσοχή των ευρωπαϊκών μέσων ενημέρωσης και φέρνει σε επαφή εκπρόσωπους της Κοινωνίας των Πολιτών με δημοσιογράφους, ακαδημαϊκούς και εμπειρογνώμονες, στα πλαίσια ενός γόνιμου και εποικοδομητικού διαλόγου.

Στο φετινό Σεμινάριο που είχε τίτλο “The EU is (for) YOU”, έγινε συζήτηση για το ρόλο που έχει να διαδραματίσει η κοινωνία των πολιτών στην μετάδοση και επικοινωνία θεμάτων και θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Έγινε αναφορά στα επιτεύγματα της ΕΕ κατά τα εξήντα χρόνια ύπαρξης της και τέθηκαν θεμελιώδη ερωτήματα που αφορούν ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων προκλήσεων όπως είναι η κλιματική αλλαγή, το μεταναστευτικό και ο ψηφιακός μετασχηματισμός. Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να συζητήσουν και να απαντήσουν κατά πόσο θα μπορούσαν οι ευρωπαϊκές χώρες να πετύχουν από μόνες τους όσα έχει πετύχει η Ενωμένη Ευρώπη. Επίσης συζητήθηκε το θέμα της κλονισμένης πλέον εμπιστοσύνης των Ευρωπαίων πολιτών στην Ευρωπαϊκή Δημοκρατία και στους τρόπους αποκατάστασης της εμπιστοσύνης αυτής.

Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (EΟΚΕ) είναι συμβουλευτικό όργανο της ΕΕ, το οποίο απαρτίζεται από εκπροσώπους οργανώσεων εργοδοτών, εργαζομένων και άλλων ενδιαφερομένων ομάδων. Γνωμοδοτεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, λειτουργώντας ως γέφυρα ανάμεσα στα όργανα λήψης αποφάσεων της ΕΕ και τους πολίτες της.

Την ΟΕΒ εκπροσώπησε στο Σεμινάριο ο κ. Μάρκος Καλλής, Λειτουργός Επιχειρηματικής Ανάπτυξης και Οικονομίας.