Με μεγάλη επιτυχία στέφθηκε η πρώτη συνάντηση δικτύωσης και ανταλλαγής καλών πρακτικών που έχουν προκύψει από την εφαρμογή του προτύπου Investors in People στην Κύπρο στην οποία και συμμετείχαν πέραν των 65 συμμετεχόντων από επιχειρήσεις που έχουν πιστοποιηθεί με το πρότυπο Investors in People ή είναι στη διαδικασία εφαρμογής του.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις  23 Απριλίου, 2012 στα πλαίσια του συγχρηματοδοτούμενου έργου από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Εφαρμογή του Μοντέλου Investors in People σε κυπριακές επιχειρήσεις και οργανισμούς».

H ΟΕΒ ως εθνικός εκπρόσωπος του προτύπου Investors In People, και στα πλαίσια του έργου έχει εντάξει συνολικά 38 επιχειρήσεις από τις οποίες μέχρι σήμερα δέκα έχουν πιστοποιηθεί με επιτυχία. Πολύ σημαντικές είναι και οι ανανεώσεις της πιστοποίησης των Συμβουλευτικών Οίκων Deloitte Limited και PricewaterhouseCoopers Limited καθώς έχουν βραβευθεί με τις τιμητικές και παράλληλα διεθνείς διακρίσεις της Χρυσής και της Αργυρής πιστοποίησης αντίστοιχα.

Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η ανταλλαγή καλών πρακτικών, εμπειριών και γνώσεων μεταξύ των επιχειρήσεων που οδεύουν προς την πιστοποίηση. Οι επιχειρήσεις ενημερώθηκαν επίσης για τις επιλογές των πρακτικών που μπορούν να εφαρμόστουν, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι το πρότυπο μπορεί να εφαρμοστεί με εξίσου καλά αποτελέσματα σε επιχειρήσεις και οργανισμούς με διαφορετικά δεδομένα και μέγεθος.
Στην εκδήλωση απεύθυναν χαιρετισμό ο κύριος Μιχάλης Πήλικος, Γενικός Διευθυντής της ΟΕΒ και ο κύριος Άκης Νικολαΐδης Λειτουργός Α, της Μονάδας Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Παρουσιάσεις πραγματοποιήθηκαν από την κυρία Έλενα Παπαϊωάννου, Διευθύντρια του Τομέα Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης της Τράπεζας Κύπρου Δημόσιας Εταιρείας Λτδ, τον  κύριο Φίλιππο Σώσειλο, Συνέταιρο και Επικεφαλή Ανθρώπινου Δυναμικού της PricewaterhouseCoopers Limited, τον κύριο Μάριο Λουκαΐδη Διευθύνων Σύμβουλο της CTC και Γενικό Διευθυντή της CTC Automotive Limited και τον κύριο Γιώργο Παντελίδη, Συνέταιρο της Deloitte Limited.

Η ΟΕΒ εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες προς τους εκλεκτούς εισηγητές οι οποίοι αποδέχτηκαν την πρόσκληση και συνέδραμαν ενεργά στην μεγάλη επιτυχία της εκδήλωσης με το να μοιραστούν τόσο τις εμπειρίες όσο και τις γνώσεις τους με τους συμμετέχοντες. Ευχαριστίες επίσης εκφράζει και προς τη Μονάδα Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου η οποία με την έμπρακτη στήριξη της, συμβάλλει στην επιτυχή και απρόσκοπτη υλοποίηση του έργου.

Περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με το πρότυπο και το συγχρηματοδοτούμενο έργο μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.investorsinpeople.com.cy.