Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ), κατόπιν σχετικής ενημέρωσης που έλαβε από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών, σε ανακοίνωσή της ενημερώνει τις επιχειρήσεις-Μέλη της ότι το Υπουργείο Εσωτερικών έχει ετοιμάσει τροποποιητικό νομοσχέδιο που αποσκοπεί στην πλήρη κατάργηση των τραπεζικών εγγυήσεων για Υπηκόους Τρίτων Χωρών (ΥΤΧ) που εισέρχονται στη Δημοκρατία με σκοπό την απασχόληση.

Ωστόσο, για τους τομείς της γεωργίας και της κτηνοτροφίας, μέχρις ότου ολοκληρωθεί ο νομοτεχνικός έλεγχος και το νομοσχέδιο ψηφιστεί σε νόμο, γίνονται δεκτές ατομικές ή και ομαδικές τραπεζικές εγγυήσεις ως ακολούθως:

Διευκρινίζεται περαιτέρω πως οι ομαδικές εγγυητικές δεν είναι ονομαστικές και έχουν δεκαετή διάρκεια.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Αρχείου και Μετανάστευσης.