Οι καλύτερες, πιο καινοτόμες και ξεχωριστές ιδέες που υλοποιήθηκαν και εφαρμόζονται, επιβραβεύονται για 15η χρονιά μέσα από τα Κυπριακά Βραβεία Καινοτομίας που διοργανώνει η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ). Η διοργάνωση των Βραβείων που έχει καταστεί πλέον θεσμός, αποτελεί την ανώτατη διάκριση στην Κύπρο για τις πλέον επιτυχώς εφαρμοσμένες πρακτικές κι ενέργειες σε κυπριακές επιχειρήσεις κι οργανισμούς που αποδεικνύουν συνάμα πρωτοπορία.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, τα Κυπριακά Βραβεία Καινοτομίας ΟΕΒ θα τιμήσουν τις Κυπριακές Επιχειρήσεις, τους οργανισμούς και τις υπηρεσίες που δραστηριοποιούνται και πρωτοπορούν σε διαφορετικούς τομείς της οικονομικής δραστηριότητας του νησιού. Παράλληλα, ο θεσμός έχει εμπλουτιστεί με το βραβείο Κοινωνικής Καινοτομίας. Η Κοινωνική Καινοτομία ορίζεται ως η ανάπτυξη και παροχή καινοτόμων υπηρεσιών ή προϊόντων με στόχο την εκπλήρωση κοινωνικών αναγκών και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Η εφαρμογή της αποσκοπεί στην βελτίωση, στον εκσυγχρονισμό και στην ανάπτυξη των συνθηκών εργασίας, ευημερίας, καθώς και του περιβάλλοντος στο οποίο οι πολίτες δρουν, εργάζονται και ζουν. Παράλληλα, μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και στην ανάδειξη των ταλέντων των νέων με απώτερο σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας και του επιπέδου της κοινωνίας. Επίσης, συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική ευημερία με την εφαρμογή καινοτομιών σε πρότυπα και υπηρεσίες.

Το Βραβείο Καινοτομίας της ΟΕΒ για το 2020 στην Κοινωνική Καινοτομία, απονεμήθηκε στην Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ για τη πρωτοβουλία της στη δημιουργία του Δικτύου Υποστήριξης #SupportCY.

Υπενθυμίζεται πως μέσα από τη διοργάνωση επιβραβεύονται συνολικά πέντε επιχειρήσεις και οργανισμοί. Οι βραβεύσεις αφορούν στον πρωτογενή και μεταποιητικό τομέα, στον τομέα παροχής υπηρεσιών και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, ενώ ο θεσμός από το 2020 έχει εμπλουτιστεί με το Βραβείο Κοινωνικής Καινοτομίας.  

Όσες επιχειρήσεις, υπηρεσίες ή οργανισμοί υλοποίησαν με επιτυχία κάποια ξεχωριστή και ιδιαίτερη ιδέα, μπορούν τώρα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για τον φετινό διαγωνισμό των Κυπριακών Βραβείων Καινοτομίας της ΟΕΒ.

Η τελευταία ημερομηνία υποβολής των υποψηφιοτήτων είναι η 11η Ιουνίου 2021. Οι αιτήσεις  πρέπει να είναι δεόντως συμπληρωμένες και να παραδοθούν στα Κεντρικά Γραφεία της ΟΕΒ, Οδός Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων 4, 2000, Στρόβολος, Λευκωσία.

Αιτήσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.innovationaward.oeb.org ή να επικοινωνήσετε με την ΟΕΒ, στο τηλέφωνο 22 643 000.

  • Οργανωτής: Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ)
  • Υποστηρικτές: Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας, και Ψηφιακής Πολιτικής, Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ)