Μεταξύ 11 – 15.12.2012 πραγματοποιήθηκε επιχειρηματική εκπαιδευτική αποστολή του Συνδέσμου Εταιρειών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Κύπρου (ΣΕΑΠΕΚ), συνδεδεμένο-μέλος της ΟΕΒ, στη Βόρεια Ελλάδα (Θεσσαλονίκη-Ξάνθη) με τη στήριξη και επιχορήγηση της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού (ΑΝΑΔ). Ο σκοπός της επίσκεψης ήταν η εκπαίδευση σε φωτοβολταικά πάρκα μέχρι 2MW με ηλιακούς μονοαξονικούς και διαξονικούς ηλιακούς ιχνηλάτες (solar trackers).

Kατά τη διάρκεια της αποστολής του ΣΕΑΠΕΚ πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε έργα στη Θεσσαλονίκη (500KW), στο Κιλκίς (0.91MW), στη Ξάνθη (2MW) και στις Σέρρες (500KW) και επεξηγήθηκαν όλα τα δεδομένα που αφορούν τον σχεδιασμό, τις γειώσεις, τις αποδώσεις ηλεκτροπαραγωγής, τη συντήρηση των έργων καθώς και την κοστολόγηση τους προς τους επενδυτές.

Στην αποστολή του ΣΕΑΠΕΚ συμμετείχαν στελέχη επιχειρήσεων του κλάδου μέλη του ΣΕΑΠΕΚ και της ΟΕΒ, μαζί με εκπρόσωπους της ΑΝΑΔ και της ΡΑΕΚ.

 

*Σημείωση: Στη φωτογραφία στιγμιότυπο από την επίσκεψη σε φ/β πάρκο με ηλιακούς ιχνηλάτες στην Ξάνθη, συνολικής ισχύς 2MW.