Η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) ανακοίνωσε την ένταξη του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) στο δυναμικό της.

Ο ΟΚΥπΥ με περίπου 7,000 εργαζόμενους συνιστά σήμερα τον μεγαλύτερο εργοδότη, μετά την Κυβερνητική μηχανή και εντάσσεται στη μεγαλύτερη εργοδοτική Οργάνωση της Κύπρου.

Στην αποστολή του Διοικητικού του Συμβουλίου και της ανώτατης εκτελεστικής του ηγεσίας για αυτονόμηση και διαχείριση των δημόσιων νοσηλευτηρίων, των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, της υπηρεσίας ασθενοφόρων και της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας ο ΟΚΥπΥ θα έχει την πλήρη στήριξη της ΟΕΒ.

Η επιτυχία της δύσκολης αποστολής του ΟΚΥπΥ είναι θεμελιώδους σημασίας για την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος υγείας και για την διασφάλιση ψηλής ποιότητας υπηρεσιών ιατρικής και νοσηλευτικής φροντίδας στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια περίθαλψη για όλο τον λαό της Κύπρου

Στη φωτογραφία ο Πρόεδρος και ο Γενικός Εκτελεστικός Διευθυντής του ΟΚΥπΥ κκ Μάριος Παναγίδης και Χρίστης Λοϊζίδης αντίστοιχα με τον Πρόεδρο και τον Γενικό Διευθυντή της ΟΕΒ κκ Γιώργο Πέτρου και Μιχάλη Αντωνίου.