Ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Κωνσταντίνος Πετρίδης, παρέστη και μίλησε με τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ), στα πλαίσια τακτικής συνεδρίας του Σώματος, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 12/2/2020.

Ο Υπουργός Οικονομικών προέβη σε συνοπτική περιγραφή των μακροοικονομικών δεδομένων της κυπριακής οικονομίας και σε ανάλυση των βασικών προκλήσεων που εμπίπτουν στην σφαίρα των αρμοδιοτήτων του.

Μέσα από τις τοποθετήσεις, την υποβολή ερωτήσεων και την ανταλλαγή απόψεων, ο κ. Πετρίδης αναφέρθηκε ιδιαίτερα:

  • στους κινδύνους για τα δημόσια οικονομικά
  • στη μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας και της τοπικής αυτοδιοίκησης
  • στην αναμόρφωση του συνταξιοδοτικού συστήματος συνολικά για δημόσιο και ιδιωτικό τομέα
  • στο σχέδιο πρόωρης αφυπηρέτησης των δημοσίων υπαλλήλων
  • στα οικονομικά του ΓεΣΥ
  • στις προθέσεις για εισαγωγή εθνικού κατώτατου μισθού
  • στις εξελίξεις στον χρηματοπιστωτικό τομέα
  • στη φορολογική μεταρρύθμιση

Ο Υπουργός Οικονομικών ανέφερε ότι με την ΟΕΒ τον συνδέει μακρά σχέση στενής συνεργασίας μέσα από τις προηγούμενες πολιτειακές του ιδιότητες και ότι ως Υπουργός Οικονομικών προσβλέπει στη συνεργασία της ΟΕΒ ως του κύριου εκφραστή των απόψεων των κυπριακών επιχειρήσεων για την πρόοδο και ευημερία του τόπου.

Ο Πρόεδρος της ΟΕΒ, κ. Γιώργος Πέτρου, διαβεβαίωσε τον κ. Πετρίδη ότι στην ΟΕΒ θα έχει μόνιμα ένα αξιόπιστο στενό συνεργάτη, στον οποίο μπορεί να υπολογίζει για κάθε δυνατή στήριξη σε μέτρα και πρωτοβουλίες που ενισχύουν την επιχειρηματικότητα, δημιουργούν θέσεις εργασίας και συμβάλλουν στην ανάπτυξη.