Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) εκφράζει την ανησυχία της για τα τεκταινόμενα που αφορούν τον χρηματοπιστωτικό τομέα και τις επιπτώσεις στις επιχειρήσεις. Ενώ η οικονομία έχει δεχτεί βαρύτατο πλήγμα, οι κυπριακές επιχειρήσεις δεν γνωρίζουν με βεβαιότητα τι μέλλει γενέσθαι με τις καταθέσεις και τα δάνεια τους στα δύο μεγαλύτερα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα του τόπου. Η πρόσφατη ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας σύμφωνα με την οποία υπάρχει το ενδεχόμενο σημαντικό ποσοστό των ανασφάλιστων καταθέσεων στην Τράπεζα Κύπρου να παραμείνουν δεσμευμένες μέχρι το Σεπτέμβριο θα προκαλέσει χωρίς αμφιβολία σοβαρότατα προβλήματα σε μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων.

Με δεδομένες τις πιστωτικές αδυναμίες που ήδη αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις, η δέσμευση των υφιστάμενων καταθέσεών τους θα δημιουργήσει σοβαρότατα προβλήματα ρευστότητας με καταστροφικές συνέπειες για τις ίδιες, τους εργαζόμενους και τους συνεργάτες τους.

Η ΟΕΒ καλεί όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να πράξουν ότι είναι δυνατόν ώστε να επανέλθει η κανονικότητα στην οικονομία και όπως αρθούν οι όποιοι περιορισμοί το συντομότερο, ιδιαίτερα οι περιορισμοί που αφορούν δοσοληψίες εντός της Κύπρου.