Η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) σε ανακοίνωσή της καταδικάζει ως ακατανόητη και πλήρως αδικαιολόγητη την απεργία που βρίσκεται σε εξέλιξη στον Δήμο Στροβόλου από τις 26/7/2018 και απειλεί με σοβαρές επιπλοκές την δημόσια υγεία από την συσσώρευση απορριμμάτων στην διάρκεια των πιο ζεστών ημερών του έτους.

Αφορμή της απεργίας είναι η συνομολόγηση συμφωνίας του Δήμου με ιδιωτική εταιρεία αποκομιδής σκυβάλων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν κατά τον καλύτερο τρόπο οι αυξημένες ανάγκες στον τομέα αυτό στον δεύτερο μεγαλύτερο Δήμο της Κύπρου.

Όπως αναφέρει, “η απεργία είναι ακατανόητη και αδικαιολόγητη γιατί:

  • Ήδη 13 από τους 30 Δήμους της ελεύθερης Κύπρου αλλά και ΟΛΑ τα Κοινοτικά Συμβούλια, περισυλλέγουν τα σκύβαλα με την ίδια μέθοδο.
  • Στους Δήμους και τις Κοινότητες που ιδιώτες περισυλλέγουν τα σκύβαλα, αυτό γίνεται με την ρητή συγκατάθεση ή την σιωπηρή αποδοχή των ίδιων συντεχνιών που απεργούν στον Στρόβολο.
  • Η αξιοποίηση ιδιωτικής εταιρείας γίνεται συμπληρωματικά και όχι σε αντικατάσταση της χρησιμοποίησης εργατικού δυναμικού του Δήμου. Αντίθετα, ο Δήμος εγγυάται την διατήρηση εσαεί του υφιστάμενου αριθμού οργανικών θέσεων (πέριξ των 45), και την αντιμετώπιση μόνο των πρόσθετων αναγκών με την μέθοδο της αγοράς υπηρεσιών.
  • Τα νομικά και συμβατικά δικαιώματα (μισθοί και παρεμφερή ωφελήματα) όλων των εργαζομένων διατηρούνται ανέπαφα και ανεπηρέαστα. Δεν χάνει κανείς κανένα όφελος.
  • Η προκήρυξη της προσφοράς όπως και η συνομολόγηση της συμφωνίας με τον επιτυχών προσφοροδότη, γίνονται στην βάση προτύπου σύμβασης που ετοίμασε το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας. Η σύμβαση αυτή διαλαμβάνει πρόνοιες για τα επίπεδα αμοιβών των εργαζομένων των προσφοροδοτών ώστε να διασφαλίζεται ένα ελάχιστο επίπεδο αξιοπρεπών όρων εργασίας.

Η ΟΕΒ καλεί τις Συντεχνίες να άρουν χωρίς καθυστέρηση τα απεργιακά μέτρα και σε συνεργασία με τον Δήμαρχο και τις λοιπές Δημοτικές Αρχές να διαμορφώσουν το πλαίσιο εκείνο που θα υπηρετεί τις πραγματικές ανάγκες των δημοτών.

Η ΟΕΒ θεωρεί αδιανόητο να τιμωρούνται από συντεχνιακές ιδεοληψίες αθώοι πολίτες και να απειλείται η δημόσια υγεία, όταν όλα τα εργασιακά δικαιώματα παραμένουν πλήρως προστατευμένα.

Σε περίπτωση εμμονής στα απεργιακά μέτρα, ο Δήμος έχει υποχρέωση να βεβαιωθεί ότι η αποκομιδή των σκυβάλων θα διεξάγεται κανονικά.”