Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) διενέργησε σύντομη έρευνα κατά τη περίοδο 22-26 Μαΐου 2020, αναφορικά με την «επανάσταση του υδρογόνου». Στην σύντομη έρευνα συμμετείχαν 43 επιχειρήσεις και άλλοι σχετικοί φορείς και οργανισμοί.

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ένας χάρτης πορείας για τη μετατροπή της ΕΕ σε μια σύγχρονη, οικονομικά αποδοτική και ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, με καθαρές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου (GHG) έως το 2050.

Η αντικατάσταση των ορυκτών καυσίμων με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχει κεντρική σημασία για προσέγγιση του σχεδίου. Η ενέργεια από το υδρογόνο έχει βασικό ρόλο σε αυτήν την ενεργειακή μετάβαση. Με τις σχετικές τεχνολογίες, όπως τα στοιχεία καυσίμου, το υδρογόνο αποτελεί μια πιθανή τεχνολογική λύση, για ένα ευρύ φάσμα τομέων τελικής χρήσης. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τους βιομηχανικούς κλάδους (π.χ. χάλυβας, χημικά, διύλιση κ.λπ.), τμήματα του τομέα θέρμανσης και μεταφορών μεγάλων αποστάσεων (λεωφορεία, φορτηγά, πλοία και σιδηροδρομικές συγκοινωνίες).

Τα αποτελέσματα της σύντομης έρευνας που αφορούν την χρήση της ενέργειας από υδρογόνο στο πλαίσιο της εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, δίνονται στη συνέχεια:

Στην ερώτηση «γνωρίζεται την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία» το 65% απάντησε ότι γνωρίζει, το 35% ότι δεν γνωρίζει.

Στην ερώτηση «επικρατεί η άποψη πως η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία είναι η επανάσταση του υδρογόνου», το 37% απάντησε πως συμφωνεί, το 9% ότι δεν συμφωνεί, ενώ το 55% ότι δεν γνωρίζει.

Στην ερώτηση «η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα κείμενα για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, αναφέρει πως «θα διασφαλισθεί ότι το υδρογόνο θα συμβάλει αποτελεσματικά, ως φορέας ενέργειας και ως πρώτη ύλη, στην μείωση της εξάρτησης από ανθρακούχες ενώσεις, της οικονομίας της ΕΕ και στην ενίσχυση της ηγεσίας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας», συμφωνείτε», το 77% απάντησε πως συμφωνεί, το 7% πως διαφωνεί και το 16% ότι δεν γνωρίζει.

Στην ερώτηση «Την επόμενη δεκαετία θα διατεθούν πέραν του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ για την προώθηση υποδομών και την ανάπτυξη της τεχνολογίας του υδρογόνου στην ΕΕ, συμφωνείτε», το 65% απάντησε πως συμφωνεί, το 5% ότι διαφωνεί και το 30% πως δεν γνωρίζει.

Στην ερώτηση «Πιστεύετε πως η κυπριακές επιχειρήσεις μπορούν να αποτελέσουν μέρος της επανάστασης του υδρογόνου», το 60% απάντησε πως συμφωνεί, το 20% πως διαφωνεί και το 20% πως δεν γνωρίζει.

Στην ερώτηση «Πιστεύεται πως θα υπάρξουν νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες μέσω της επανάστασης του υδρογόνου?», το 83% συμφωνεί, το 5% ότι διαφωνεί και το 12% ότι δεν γνωρίζει.

Άλλα σχόλια που λήφθηκαν από την σύντομη έρευνα:

  • Η παραγωγή του υδρογόνου θα πρέπει να προέρχεται αποκλειστικά από τη χρήση ΑΠΕ για να αποφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα .
  • Στην Κύπρο στερούμαστε της αναγκαίας αποτελεσματικής διάχυσης αποφάσεων που λαμβάνονται τόσο σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο όσο και εθνικό για τα ενεργειακά ζητήματα και την αειφορία μέσω της ενεργειακής στρατηγικής.
  • Το μέλλον της Κύπρου είναι τα ΦΒ και η αποθήκευση.
  • Το υδρογόνο δεν είναι ιδιαίτερα συμβατό με τα δεδομένα της Κύπρου – απουσία βαριάς βιομηχανίας, μικρές αποστάσεις κλπ.
  • Είναι μια ακόμα λύση για καθαρή ενέργεια και αξίζει πολλά για πολλούς λόγους.
  • Η απεξάρτηση από την πυρηνική ενέργεια είναι επίσης σημαντική και θα επιτευχθεί μέσω του υδρογόνου.
  • Δεν συμφωνώ με τη χρήση φυσικού αερίου ως πηγή ανανεώσιμης ενέργειας.
  • Το υδρογόνο μπορεί να είναι αποτελέσει ζωτικός φορέα ενέργειας που διευκολύνει τη μετάβαση προς μια οικονομία μηδενικού άνθρακα. Ωστόσο, πρέπει να αναληφθούν περαιτέρω πρωτοβουλίες, ιδίως για την αποθήκευση ενέργειας και την αποδοτική χρήση της ενέργειας, ώστε να είναι δυνατή μια ανταγωνιστική ως προς το κόστος εναλλακτική λύση, έναντι των ορυκτών καυσίμων. Το υδρογόνο μπορεί να αποτελέσει την εναλλακτική επιλογή στον τομέα των χερσαίων και υπεράκτιων μεταφορών. Είναι μια εξαιρετική πρωτοβουλία.