Με αφορμή τα απεργιακά μέτρα που πραγματοποιήθηκαν σήμερα Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου σε εταιρείες Εργοληπτών Μηχανολογικών και Ηλεκτρολογικών Έργων, η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) σε ανακοίνωσή της καλεί τις συντεχνίες να αναθεωρήσουν τη στάση τους και να επανέλθουν στο διάλογο.

Όπως επισημαίνει, “οι συντεχνίες προσπαθούν με τις ενέργειες τους να επιβάλουν τη συνομολόγηση Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης σε ένα κλάδο στον οποίο δεν έχουν εκπροσώπηση. Την ίδια ώρα, ο μικρός αριθμός εταιρειών των οποίων το προσωπικό είναι συνδικαλισμένο, εφαρμόζει τα όσα έχουν συμφωνηθεί στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης με τις συντεχνίες σε επιχειρησιακό επίπεδο, η οποία διαπραγμάτευση οδήγησε στην υποβολή μεσολαβητικής πρότασης από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Οι απεργίες στοχεύουν επιλεκτικά τις οργανωμένες επιχειρήσεις στον κλάδο που είναι απόλυτα συνεπείς με τις νομικές τους υποχρεώσεις και παρέχουν αξιοπρεπέστατους όρους απασχόλησης στους εργαζόμενους τους.

Σεβόμενοι πλήρως το δικαίωμα των εργαζομένων σε απεργία, τονίζεται για ακόμα μια φορά ότι η άσκηση του δικαιώματος αυτού δεν μπορεί να γίνεται κατά τρόπο αθεμελίωτο, αυθαίρετο και ανεξέλεγκτο. Επισημαίνεται δε ότι η οικονομία του τόπου παραμένει ευάλωτη σε εξωγενείς κυρίως παράγοντες και προτεραιότητα όλων των οργανώσεων, φορέων και κοινωνικών συνόλων θα πρέπει να είναι η διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης και η μείωση της ανεργίας.

Προς αυτό τον σκοπό, η ΟΕΒ καλεί τις συντεχνίες να εγκαταλείψουν την οδό της δυναμικής αντιπαράθεσης και να εξαντλήσουν κάθε περιθώριο που μπορεί να οδηγήσει σε συναινετικές και αμοιβαία αποδεχτές ρυθμίσεις, για διαφύλαξη της εργατικής ειρήνης, βασική προϋπόθεση για κάθε κοινωνία που επιδιώκει την πρόοδο και την ανάπτυξη.”