Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ), με την έναρξη της πρώτης φάσης λειτουργίας του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ) εύχεται το εγχείρημα αυτό να στεφθεί με επιτυχία. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση, “η έναρξη αποτελεί ορόσημο καθώς μπαίνει σε εφαρμογή η πιο φιλόδοξη κοινωνική μεταρρύθμιση στην ιστορία του τόπου.

Αποστολή του ΓεΣΥ είναι η παροχή υπηρεσιών που να εξυπηρετούν το πολυτιμότερο αγαθό: την υγεία. Η παροχή ενός ολοκληρωμένου και ποιοτικού ΓεΣΥ αποτελεί αδήριτη ανάγκη για την κοινωνία και την οικονομία του τόπου, ενώ οι προσδοκίες που έχουν δημιουργηθεί στους πολίτες πρέπει να δικαιωθούν.

Η ΟΕΒ με ειλικρίνεια στήριξε διαχρονικά την εφαρμογή ενός ποιοτικού, λειτουργικού και οικονομικά βιώσιμου ΓεΣΥ, όπως με ειλικρίνεια και γνώμονα το καλώς νοούμενο συμφέρον του τόπου εξέφρασε τις απόψεις ή/και διαφωνίες της σε σημαντικές πτυχές της αρχιτεκτονικής του.

Όπως ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας έχει δηλώσει τις τελευταίες ημέρες, το ΓεΣΥ ξεκινά με προβλήματα και δυσκολίες, τα οποία όλοι οι αρμόδιοι οφείλουν να διαχειριστούν καθώς δεν υπάρχουν περιθώρια αποτυχίας. Η λειτουργία του ΓεΣΥ θα πρέπει να διασφαλιστεί με κάθε τρόπο και με τόλμη να προχωρήσουμε σε εκείνες τις νομικές, λειτουργικές ή άλλες προσαρμογές που στην πορεία μπορεί να καταστούν αναγκαίες για την επιτυχία του.

Η ΟΕΒ, όπως έχει δηλώσει επανειλημμένα, θα παρακολουθεί στενά την πορεία εφαρμογής του συστήματος και θα παρεμβαίνει εκεί και όπου κρίνει απαραίτητο με τεκμηριωμένες προτάσεις.”