Η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) σε ανακοίνωσή της εκφράζει την ικανοποίηση της για την επίτευξη στο «παρά πέντε» συμφωνίας ανάμεσα στην ΕΕ και το ΗΒ, η οποία σκορπά κύμα ανακούφισης και αισιοδοξίας στις επιχειρήσεις στην Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Όπως αναφέρει, “η επιτευχθείσα «Συμφωνία Εμπορίου & Συνεργασίας» θα τύχει ενδελεχούς μελέτης από το επιτελείο της ΟΕΒ και θα ακολουθήσουν λεπτομερείς ανακοινώσεις με τεχνοκρατική καθοδήγηση των Κυπριακών επιχειρήσεων για την διαμορφωθείσα κατάσταση πραγμάτων.

Ωστόσο, με ικανοποίηση η ΟΕΒ επισημαίνει ότι η Συμφωνία προβλέπει μηδενικούς δασμούς και μηδενικές ποσοστώσεις για εξαγωγές αγαθών ανάμεσα στις δύο πλευρές, στοιχείο που καθιστά την επόμενη μέρα το πλησιέστερο δυνατό στην σημερινή σχέση η οποία διακόπτεται λόγω του Brexit.

Η Συμφωνία, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΕΕ, υπερβαίνει κατά πολύ τις παραδοσιακές Συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών και παρέχει σταθερή βάση για την διατήρηση της μακροχρόνιας φιλίας και συνεργασίας.

Καλύπτει πέρα από το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών, τις επενδύσεις, την ενέργεια, τις αεροπορικές, θαλάσσιες και οδικές μεταφορές, τις κρατικές ενισχύσεις, την φορολογική διαφάνεια, τον συντονισμό των κοινωνικών ασφαλίσεων, τα εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα, το περιβάλλον και πολλά άλλα.

Κυρίως όμως, η Συμφωνία προβλέπει ισχυρούς ισότιμους όρους ανταγωνισμού και δημιουργεί ένα δεσμευτικό μηχανισμό επίλυσης διαφορών με την θέσπιση «Κοινού Συμβουλίου Εταιρικής Σχέσης». Αυτό διασφαλίζει την ασφάλεια δικαίου, στοιχείο άκρως αναγκαίο για ομαλή διεξαγωγή της επιχειρηματικής δραστηριότητας ένθεν κακείθεν.

Αυτό σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις σε ΕΕ και ΗΒ θα ανταγωνίζονται επί ίσοις όροις, αφού κανένα μέρος δεν θα μπορεί να αξιοποιεί την κανονιστική αυτονομία του για να προβαίνει σε αθέμιτες επιδοτήσεις και να στρεβλώνει τον ανταγωνισμό.

Η μακρά επώδυνη περιπέτεια της εξόδου του ΗΒ από την ΕΕ που άρχισε τον Ιούνιο του 2016, ολοκληρώνεται κατά τρόπο συντεταγμένο όπως επιβάλλουν τα κοινά συμφέροντα των επιχειρήσεων, των εργαζομένων και των πολιτών των χωρών της ΕΕ και του ΗΒ.

Δεδομένου ότι το ΗΒ είναι ένας από τους σημαντικότερους εμπορικούς εταίρους της Κύπρου, η χώρα μας έχει πολλούς λόγους να νιώθει ικανοποίηση από το τελικό αποτέλεσμα.”