Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) σε ανακοίνωσή της χαιρετίζει τη ψήφιση από την Βουλή των Αντιπροσώπων δυο σημαντικών ρυθμίσεων αναφορικά με την αναστολή καταβολής του οφειλόμενου Φ.Π.Α. και πληρωμής του σε δόσεις καθώς και της παράτασης καταβολής κατά τρεις μήνες της έκτακτης αμυντικής εισφοράς για την λογιζόμενη διανομή μερίσματος του 2018.

Πιο συγκεκριμένα, η πληρωμή του Φ.Π.Α. για τη φορολογική περίοδο που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2020 και 31 Ιανουαρίου 2021, μπορεί να καταβληθεί σε τρεις ισόποσες δόσεις, δηλαδή στις 10 Απριλίου, 10 Μαΐου και 10 Ιουνίου 2021. Η καταβολή της έκτακτης αμυντικής εισφοράς για την λογιζόμενη διανομή μερίσματος που αφορά το φορολογικό έτος 2018, παρατείνεται κατά τρεις μήνες, δηλαδή μέχρι τις 30 Απριλίου 2021, χωρίς την επιβολή τόκων/προστίμων.

Οι πιο πάνω φορολογικές διευκολύνσεις αποτελούν μικρή αλλά αναγκαία ανάσα για τις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από τα περιοριστικά μέτρα για αντιμετώπιση της πανδημίας.

Για άμβλυνση του προβλήματος της μειωμένης διαθέσιμης ρευστότητας των επιχειρήσεων, η ΟΕΒ υπέβαλε πρόσφατα αίτημα στο Υπουργείο Οικονομικών για πληρωμή του Φ.Π.A. της περιόδου Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου 2021 μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2021.

Η εν λόγω παράταση είναι απολύτως επιβεβλημένη με δεδομένη την οξεία έλλειψη ρευστότητας στις επιχειρήσεις.