Επιστολή με τις εισηγήσεις της ΟΕΒ για επανεκκίνηση της οικονομίας απέστειλε στις 24/4 ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Γιώργος Πέτρου, στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη.

Στην επιστολή του ο κ. Πέτρου εισηγείται όπως η επανεκκίνηση της οικονομίας γίνει σε τρεις φάσεις.

ΦΑΣΗ ΠΡΩΤΗ

(Α) ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Χιλιάδες εργαζόμενοι μπορούν να επιστρέψουν στην εργασία και ταυτόχρονα να δοθεί ώθηση και σε άλλες συναφείς επιχειρήσεις.

Όλα τα εργοτάξια μπορούν να ξεκινήσουν να λειτουργούν χωρίς περιορισμό στον αριθμό των εργαζομένων, λαμβάνοντας πάντοτε τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας, σύμφωνα με την φύση και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε εργοταξίου.

Προς τούτο να γίνει από τον Λειτουργό Ασφάλειας κάθε επιχείρησης ή από τους εξωτερικούς της συμβούλους, αναπροσαρμογή του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας των εργοταξίων σύμφωνα με το Check List της ΟΕΒ, έτσι ώστε να καλύπτει πλήρως και τις συνθήκες προστασίας από τον Covid – 19. Σε αυτά τα μέτρα θα περιλαμβάνονται:

 • Συντονιστικές συναντήσεις μέσω τηλεδιασκέψεων αντί στα γραφεία εργοταξίων
 • Ελάχιστη απόσταση μεταξύ προσώπων 2[m]
 • Χρήση μάσκας
 • Χρήση γαντιών μίας χρήσης
 • Παροχή Αντισηπτικών στους χώρους των εργοταξίων
 • Χώροι πλύσης και παροχή αντισηπτικών σαπουνιών

Να γίνει κατάλληλη εντατική ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού του κυρίως εργολάβου και των υπεργολάβων, των προμηθευτών, των Συμβούλων, των Ιδιοκτητών ή/και Αντιπροσώπων τους και γενικά όλων των Εργαζομένων και επισκεπτών των εργοταξίων.

Να εισαχθεί λειτουργία με κλιμακωτό ωράριο εργασίας ή και βάρδιας για αποφυγή συνωστισμού στα εργοτάξια, όπου αυτό είναι εφικτό.

Να αξιολογηθούν όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι εστίασης εντός των εργοταξίων και ο κάθε εργαζόμενος να παίρνει το πρόγευμα και το μεσημεριανό του στον χώρο εργασίας ή όπου κριθεί κατάλληλο σύμφωνα με την αξιολόγηση του κινδύνου.

Πρέπει να γίνει ταυτόχρονη επανέναρξη όλων των παρεμφερών επιχειρησιακών δραστηριοτήτων:

 • των προμηθευτών δομικών υλικών,
 • των μεταφορέων υλικών.
 • των κατασκευαστών ετοίμου σκυροδέματος και ασφαλτικού σκυροδέματος,
 • των κατασκευαστών αλουμινίου και άλλων μεταλλικών κατασκευών
 • της ξυλουργικής βιομηχανίας,
 • της βιομηχανίας μαρμάρων και μωσαϊκών,
 • της βιομηχανίας ηλιακής ενέργειας,
 • των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,
 • των προμηθευτών ηλεκτρολογικού/μηχανολογικού εξοπλισμού, και φυσικά
 • των εμπορικών καταστημάτων που σχετίζονται με τον κατασκευαστικό τομέα.

Υπογραμμίζεται η ανάγκη επαναλειτουργίας των Κρατικών Υπηρεσιών, Αναθετουσών Αρχών, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, των Οργανισμών Κοινής Ωφελείας και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για τη διεκπεραίωση των προαπαιτούμενων εγκρίσεων, αδειοδοτήσεων, πιστοποιήσεων και άλλων αναγκαίων εγγράφων, για την έναρξη ή και τελική έγκριση και παράδοση των κατασκευαστικών εργασιών.

Επιβάλλεται η αξιοποίηση της τεχνολογίας με τη ψηφιοποίηση όλων των δραστηριοτήτων του Κράτους και την ηλεκτρονική παροχή όλων των κρατικών υπηρεσιών προς τους συντελεστές του κατασκευαστικού τομέα κα του τομέα ανάπτυξης γης. Στην περίπτωση που δεν είναι έτοιμη η άμεση εφαρμογή ψηφιακής υποβολής και έγκρισης, να επιτρέπεται τουλάχιστον η υποβολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Πρέπει ακόμα:

 • να επιτευχθεί η επιτάχυνση της διαδικασίας έκδοσης Πολεοδομικών Αδειών και Αδειών Οικοδομής.
 • να γίνει αμέσως προκήρυξη και υλοποίηση αναπτυξιακών έργων ως κατ’ εξοχήν μέτρο στήριξης του Κατασκευαστικού Τομέα. Η υλοποίηση των έργων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και η ταχεία προώθηση ώριμων συγχρηματοδοτούμενων από την ΕΕ και την Δημοκρατία έργων, είναι επιβαλλόμενη.
 • να επιτευχθεί άμεση Λειτουργία των Σχεδίων Χορηγιών ΑΠΕ. Τα εν λόγω σχέδια έχουν εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο όπως ανακοίνωσε το ΥΕΕΒ χωρίς να ορίζεται η ημερομηνία έναρξης τους. Είναι υψίστης σημασίας για τις εταιρείες του τομέα των ΑΠΕ η έναρξη των Σχεδίων με την άρση/χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων.
 • να δοθούν οδηγίες για άμεση πληρωμή των ενδιάμεσων πιστοποιητικών πληρωμής με μέγιστο χρόνο τις τριάντα ημέρες.
 • να γίνεται επιστροφή του οφειλόμενου Φ.Π.Α. εντός ενός μηνός από την υποβολή της αίτησης.
 • να προωθηθεί ασφαλιστική κάλυψη έναντι του κινδύνου της πανδημίας.
 • να γίνεται παρακολούθηση και υιοθέτηση καλών πρακτικών χωρών, στις οποίες επαναλειτούργησαν τα εργοτάξια ή δεν διακόπηκαν ποτέ όπως στην Ελλάδα.
 • να ληφθεί μέριμνα για την παραχώρηση εγκεκριμένης παράτασης χρόνου τουλάχιστον ίση με ολόκληρη την περίοδο εφαρμογής των μέτρων περιορισμού του ιού COVID – 19, για τις ένεκα τούτων καθυστερήσεις σε έργα του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, τόσο σε Στάδιο Μελέτης όσο και σε Στάδιο Κατασκευής.

(Β) ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

(ι) Γενικά για όλα τα καταστήματα


Οι επιχειρήσεις Λιανικού Εμπορίου σε όλες σχεδόν τις χώρες εντάσσονται στο πρώτο κύμα επαναδραστηριοποίησης. Οι περισσότερες χώρες θέτουν περιορισμούς στο εμβαδόν των καταστημάτων που ανοίγουν στην πρώτη φάση και το αυξάνουν στην/ις επόμενη/ες φάση/εις.

Ωστόσο, πιστεύουμε ότι ο καθορισμός των φάσεων για τα καταστήματα στην χώρα μας μπορεί να πραγματοποιηθεί με την ίδια αποτελεσματικότητα ως προς την προστασία της δημόσιας υγείας, παραχωρώντας σε όλα τα καταστήματα δικαίωμα λειτουργίας από την αρχή, αλλά επιβάλλοντας διαφοροποιημένες αναλογίες εμβαδού ανά πρόσωπο.

Για παράδειγμα, η μια επιλογή είναι να τεθεί ένα όριο όπως έγινε πχ στην Γερμανία όπου από τις 20 Απριλίου δικαιούνται να λειτουργούν καταστήματα εμβαδού μέχρι 800 τετραγωνικά μέτρα.

Αυτό θα έχει ως συνέπεια στην ίδια εμπορική οδό κάποια καταστήματα να λειτουργούν και κάποια άλλα, ομοειδή να μην λειτουργούν, προκαλώντας αισθήματα άδικης μεταχείρισης. 

Η άλλη επιλογή που μπορεί η Κύπρος να ακολουθήσει, είναι να τεθεί διαφορετικό όριο τετραγωνικών μέτρων ανά άτομο, για όσα καταστήματα υπερβαίνουν το όριο που θα καθοριστεί. Πχ, για όσα είναι μέχρι 800τμ θα είναι ένα άτομο ανά 8τμ και για όσα είναι άνω των 800τμ θα είναι 10τμ ή όσα κρίνουν αναγκαίο οι λοιμοξιολόγοι και οι άλλοι ειδικοί της επιδημιολογικής ομάδας.

Πρέπει επίσης να διευκρινιστεί, ότι στον καθορισμό του αριθμού των προσώπων που μπορεί να βρίσκονται ταυτόχρονα εντός ενός καταστήματος, δεν πρέπει να γίνεται διαχωρισμός μέσα από το Διάταγμα του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού εργαζομένων, νοουμένου φυσικά ότι τηρούνται τα συνολικά όρια. Στην αρχή της κρίσης και πριν απαγορευθεί πλήρως το λιανικό εμπόριο, είχε καθοριστεί μέγιστος αριθμός πέντε εργαζομένων σε κάθε κατάστημα, κάτι που δημιουργεί αχρείαστα δυσλειτουργίες στην ομαλή διεξαγωγή της εργασίας και συντείνει στη δημιουργία μεγάλης ουράς αναμονής στα ταμεία.

Αν επιλεγεί η προτεινόμενη από την ΟΕΒ προσέγγιση, τότε οι επόμενες φάσεις αντί να περιλαμβάνουν άνοιγμα πρόσθετου αριθμού καταστημάτων, θα περιλαμβάνουν μείωση του επιβαλλόμενου εμβαδού ανά άτομο.

Με την πρόταση της ΟΕΒ επιστρέφουν νωρίτερα πολύ περισσότεροι εργαζόμενοι στην εργασία τους, ενώ οι πολίτες θα έχουν στην διάθεση τους πολύ μεγαλύτερο αριθμό καταστημάτων, με αποτέλεσμα την περαιτέρω μείωση του συνωστισμού ή της αναμονής σε ουρές.

Εννοείται ότι παράλληλα θα επιβληθούν αυστηρά μέτρα προστασίας, τόσο για το προσωπικό όσο και για τους επισκέπτες, όπως χρήση αντισηπτικών, μάσκας, γαντιών, σηματοδότηση δαπέδου για τήρηση αποστάσεων κ.λπ.

Ειδική περίπτωση σε όλες τις χώρες αποτελούν τα εμπορικά κέντρα, για τα οποία εισηγούμαστε καθορισμό ωφέλιμου χώρου ανά άτομο, όχι μόνο για κάθε κατάστημα εντός του κέντρου αλλά και για το ίδιο το κέντρο συνολικά.

Η πρόσβαση στους χώρους του κέντρου θα είναι ελεγχόμενη, όχι μόνο στην είσοδο του κτιρίου αλλά ακόμα και κατά την προσέγγιση στον χώρο στάθμευσης. Εννοείται ότι στα εμπορικά κέντρα θα είναι ανοιχτά μόνο τα καταστήματα ενώ θα είναι κλειστά όλα τα εστιατόρια, καφετέριες, παγωταρίες, κινηματογράφοι, παγοδρόμια και κάθε τι στο οποίο συναθροίζονται άτομα. Επίσης, θα απομακρυνθούν όλα τα καθίσματα από τους κοινόχρηστους χώρους ενώ θα επιβληθεί αυστηρό πρωτόκολλο καθαρισμού και απολύμανσης των χώρων σύμφωνα με τις υποδείξεις των ειδικών.

Διευκρινίζεται προς άρση οποιασδήποτε παρανόησης, ότι σε περίπτωση που οι εμπειρογνώμονες του Υπουργείου Υγείας θεωρούν ότι δεν μπορεί να υλοποιηθεί η πρόταση μας για το Λιανικό Εμπόριο όπως περιγράφεται πιο πάνω, η ΟΕΒ θεωρεί επιβεβλημένο να ξεκινήσει αμέσως η δραστηριότητα στο λιανικό εμπόριο, με τους όρους που οι ειδικοί θεωρούν καταλληλότερους. Πιστεύουμε στην ορθότητα της προσέγγισης μας αλλά επουδενί θέτουμε το ζήτημα υπό τύπον «ή όλοι ή κανένας».

Ακόμα, σε περίπτωση που θα υιοθετηθεί η πρακτική άλλων Κρατών και θα επιτραπεί η λειτουργία καταστημάτων μέχρι ενός εμβαδού, θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα σε καταστήματα μεγαλύτερου εμβαδού να λειτουργήσουν κλείνοντας ορόφους ή απαγορεύοντας την πρόσβαση σε διακριτά τμήματα του χώρου ή και με άλλες όμοιες διευθετήσεις.

(ιι) Καταστήματα πώλησης οχημάτων
Οι επιχειρήσεις πώλησης αυτοκινήτων και άλλων μηχανοκινήτων οχημάτων, πρόκειται για επιχειρήσεις που δεν φιλοξενούν ταυτόχρονα μεγάλο αριθμό επισκεπτών και μπορούν να επαναλειτουργήσουν χωρίς προβλήματα.

(ιιι) Πρακτορεία ΟΠΑΠ Κύπρου (Αριθμολαχεία-Τζόκερ-Λόττο-Κίνο κλπ)
Τα πρακτορεία ΟΠΑΠ Κύπρου τα οποία εργοδοτούν πέραν των 1200 ατόμων συνολικά, θα μπορούσαν να επαναλειτουργήσουν αφού εφαρμόσουν αυστηρά μέτρα προστασίας όπως σηματοδοτήσεις στα ταμεία, τήρηση αποστάσεων, ελάχιστος αριθμός επισκεπτών, γάντια/αντισηπτικά στην είσοδο, χωρίς δελτία σε πάγκους, χωρίς καρέκλες, κλπ.

(ιν) Λειτουργία Καταστημάτων τις Κυριακές
Τέλος, πιστεύουμε ότι θα είναι εξαιρετικά χρήσιμη για όλους τους σκοπούς, η άρση της απαγόρευσης λειτουργίας την Κυριακή όλων των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου, περιλαμβανομένων τροφίμων και ποτών (π.χ. υπεραγορές, παντοπωλεία, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, φούρνοι, αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία, φρουταγορές, κάβες) απελευθερώνοντας ταυτόχρονα, τους περιορισμούς που επιβλήθηκαν ως προς τα επιτρεπόμενα είδη πώλησης, δεδομένου ότι πλέον θα επαναλειτουργήσουν όλων των ειδών καταστήματα.

(Γ) ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
Οι Βρεφοκομικοί, παιδοκομικοί σταθμοί και νηπιαγωγεία έχουν την δυνατότητα να λειτουργήσουν άμεσα ώστε να μπορέσουν οι γονείς να επιστρέψουν στην εργασία τους.

Σε πέντε χώρες από τις έντεκα που εφαρμόζουν exit plan, οι σταθμοί και τα νηπιαγωγεία βρίσκονται στο πρώτο κύμα επαναλειτουργίας. Στην Δανία από την οποία έχουμε λεπτομερέστερη ενημέρωση και που ήδη έχουν ανοίξει, τα παιδιά παραδίδονται στην είσοδο, δεν χρησιμοποιούνται μάσκες από κανένα, με την είσοδο τους τα παιδιά πλένουν τα χέρια τους και ακολούθως τα ξαναπλένουν κάθε δύο ώρες όπως και οι δασκάλες τους, απολυμαίνονται συστηματικά χερούλια και επιφάνειες, γίνεται προσπάθεια διατήρησης απόστασης δύο μέτρων και ενθαρρύνεται η διδασκαλία στην αυλή. Ο μέγιστος αριθμός ανά αίθουσα είναι 10 με 15 παιδιά ανάλογα με το μέγεθος της αίθουσας.

(Δ) ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ
Πρέπει να υπάρξει χαλάρωση των μέτρων που αφορούν τα νοσηλευτήρια μετά από διαβούλευση του Υπουργείου Υγείας με τον ΠΑΣΙΝ. Αυτό από την μια θα επιτρέψει την επανάληψη των θεραπευτικών και διαγνωστικών δραστηριοτήτων και θα προληφθούν επιπλοκές στην υγεία πολιτών που έχουν αναβάλει τις θεραπείες τους και από την άλλη θα δώσει οικονομική ανακούφιση στα ιδιωτικά νοσηλευτήρια.

(Ε) ΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ
Οι ναυτικοί εργάζονται μακριά από το σπίτι τους για μήνες. Μόλις λήξει η σύμβαση εργασίας τους, βάση νομικών υποχρεώσεων που απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις, ο έχων την διαχείριση του πλοίου υποχρεούται να προχωρήσει με αλλαγές του πληρώματος οι οποίες πραγματοποιούνται σε λιμάνια ανά το παγκόσμιο, συμπεριλαμβανομένων και των λιμένων της Κύπρου. Για πολλούς Ναυτικούς, το λιμάνι άφιξης/αναχώρησης βρίσκεται εκτός της χώρας καταγωγής τους και πολλοί από αυτούς που υπηρετούν σε πλοία Ευρωπαϊκών συμφερόντων είναι υπήκοοι τρίτων χωρών.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το International Maritime Organisation (IMO) έχουν ήδη προχωρήσει με συστάσεις στα Κράτη Μέλη, συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου, να αναγνωρίσουν τους ναυτικούς ως «βασικούς εργαζόμενους» ούτως ώστε να εξαιρούνται από ταξιδιωτικούς περιορισμούς και σε συσχέτιση με μια παγκόσμια συντονισμένη προσπάθεια για την διαδικασία αλλαγής πληρωμάτων.

Ανεξάρτητα από την εθνικότητά τους, πρέπει να επιτραπεί στους ναυτικούς να ταξιδεύουν στα λιμάνια για σκοπούς επιβίβασης και αποβίβασης, ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η διαδικασία αλλαγής πληρωμάτων χωρίς περιορισμούς και έτσι να μπορούν οι ναυτικοί να επιστρέψουν στην πατρίδα τους.

Μόνο όταν καταστούν δυνατές οι αλλαγές πληρωμάτων μπορούν οι θαλάσσιες μεταφορές να συνεχίσουν απρόσκοπτα, διασφαλίζοντας την εσωτερική αγορά με τη διανομή αγαθών ανά το παγκόσμιο και επιτρέποντας την εξαγωγή και την εισαγωγή φορτίου από και προς λιμένες.

Ως εκ τούτου, καθίσταται επιβεβλημένο, όπως η Κύπρος, ως ναυτιλιακό κέντρο και σημείο διαμετακόμισης φορτίου και άλλων ναυτιλιακών διαδικασιών, προχωρήσει, αφού οι συνθήκες το επιτρέψουν, στην ελεύθερη εφαρμογή της διαδικασίας αλλαγής πληρωμάτων, κάτι που προϋποθέτει την ανάγκη επαναλειτουργίας των αεροδρομίων.

ΦΑΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗ

(Α) ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Οι επιχειρήσεις εστίασης (εστιατόρια, κέντρα αναψυχής, μπαρ, καφετέριες κ.ο.κ.), οι οποίες σε μεγάλο βαθμό είναι εξαρτημένες από τον τουρισμό και κατά συνέπεια οι επιπτώσεις της πανδημίας είναι δυσανάλογα μεγάλες, θα πρέπει να επαναδραστηριοποιηθούν το συντομότερο δυνατό.

Για τον σκοπό αυτό εισηγούμαστε τα εξής σε σχέση με την σειρά χαλάρωσης των μέτρων:

 • Να οριστεί η ημερομηνία κατά την οποία θα επιτραπεί η πλήρης λειτουργία των επηρεαζόμενων επιχειρήσεων σε δραστηριότητες πέραν της εξυπηρέτησης πελατών με κατ’ οίκον παράδοση (delivery) ή/και μέσω ταχείας εξυπηρέτησης από το παράθυρο (drive through & take away).
 • Στους χώρους εξυπηρέτησης του κοινού, να οριοθετηθούν ελάχιστοι αριθμοί ατόμων ανά τετραγωνικό μέτρο. Οι περιορισμοί να είναι λιγότερο αυστηροί σε ανοικτούς χώρους εστίασης.
 • Οι περιορισμοί σε αριθμό ατόμων ανά τετραγωνικό μέτρο δεν μπορούν να εφαρμόζονται στους χώρους των κουζινών και στους χώρους πίσω από τους πάγκους εξυπηρέτησης και των βοηθητικών εργασιών. Στους χώρους αυτούς θα πρέπει να υπάρχει η ευχέρεια διατήρησης όλου του αναγκαίου προσωπικού για την παραγωγή και θα πρέπει να καταβάλλεται κάθε προσπάθεια ώστε αυτά τα άτομα να έχουν την λιγότερη δυνατή επαφή με το υπόλοιπο προσωπικό (σερβιτόρους, διανομείς κοκ). Νοείται ότι θα εφαρμόζονται αυστηρά όλοι οι κανόνες υγιεινής.
 • Όλο το προσωπικό και μέχρις ότου τα επιδημιολογικά δεδομένα το απαιτούν, εντός και εκτός κουζίνας, υποχρεωτικά θα φέρει μάσκα και γάντια ενώ θα πρέπει να εφαρμόζονται αυστηρά μέτρα υγιεινής.
 • Σε σχέση με τα Σχέδια Στήριξης για αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού που υλοποιεί το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με την επαναδραστηριοποίηση των επιχειρήσεων του κλάδου και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που θα τεθεί, αυτά θα πρέπει να αναπροσαρμοστούν βάσει του πραγματικού αριθμού που χρειάζεται μια επιχείρηση να λειτουργεί. Για παράδειγμα, εάν μια επιχείρηση εργοδοτεί 100 άτομα και με τους περιορισμούς που θα τεθούν σύμφωνα με τα ανωτέρω αλλά και τα πραγματικά δεδομένα σε σχέση με τον κύκλο εργασιών της, χρειάζεται να διατηρήσει για μια περίοδο 20 άτομα στην απασχόληση, τα υπόλοιπα 80 να μπορούν να ενταχθούν στα Σχέδια και να λάβουν το ειδικό ανεργιακό επίδομα. Με την ίδια φιλοσοφία θα πρέπει να συνεχίσει η στήριξη των επιχειρήσεων και μετά την λήξη των Σχεδίων Στήριξης, σύμφωνα με την πορεία της πραγματικής ανάκαμψης του κύκλου εργασιών της κάθε επιχείρησης.
 • Παρακαλώ σημειώστε ότι η ΟΕΒ θα υποβάλει με ξεχωριστό υπόμνημα σειρά εισηγήσεων για τα μέτρα και κίνητρα που πρέπει να υιοθετηθούν για στήριξη του κλάδου. Τα μέτρα/κίνητρα θα πρέπει να οριστικοποιηθούν και να ανακοινωθούν στο διάστημα μέχρι να επιτραπεί η πλήρης λειτουργία των επιχειρήσεων, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα συνολικό πακέτο που θα επιτρέψει στον κλάδο να παραμείνει βιώσιμος.

(Β) ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΜΟΥΣΙΚΑ ΦΕΣΤΙΒΑΛ, ΜΟΥΣΕΙΑ, ΘΕΑΤΡΟ, ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να δημιουργηθούν σταδιακά συνθήκες που θα επιτρέψουν την επαναφορά στις κοινής εμπειρίας των ζωντανών παραστατικών τεχνών, οι οποίες έχουν ως βασικό χαρακτηριστικό και απαραίτητη προϋπόθεση τη συνάθροιση. Οι εναλλακτικές λύσεις που βρίσκονται με δημιουργικούς τρόπους είναι πολύτιμες, στις είναι σημαντικό να μη χαθεί το θέατρο, ο χορός, ο κινηματογράφος ως κοινή εμπειρία ζωντανής περφόρμανς, διαθέσιμη για στις πολλούς και όχι μόνο για στις, διαδικτυακά. 

Μετά από εκτενή ανταλλαγή απόψεων, όλων των εμπλεκομένων φορέων καταγράφηκαν οι ακόλουθες εισηγήσεις, οι οποίες πιστεύεται ότι θα συμβάλουν στην όσο το δυνατό ομαλότερη επανεκκίνηση του κλάδου:

 • Αναπροσαρμογή του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας, έτσι ώστε να καλύπτει πλήρως και στις συνθήκες προστασίας από τον Covid – 19. Να γίνει στις τούτο κατάλληλη ενημέρωση/εκπαίδευση του προσωπικού και του κοινού.
 • Λόγω των ιδιαιτεροτήτων του κλάδου απαιτείται έγκαιρος και μακροχρόνιος προγραμματισμός γι’ αυτό πρέπει να ανακοινώνονται έγκαιρα οι οποιεσδήποτε ημερομηνίες έναρξης λειτουργίας.
 • Να δοθεί προτεραιότητα σε διοργάνωση υπαίθριων εκδηλώσεων σε πάρκα, ανοιχτά θέατρα, τάφρους και πλατείες από τον Ιούνιο με την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει ταξινόμηση. Στη συνέχεια με επαναξιολόγηση στις κατάστασης να προχωρήσουμε στις εκδηλώσεις σε κλειστούς χώρους από το Σεπτέμβρη. Από στις εκδηλώσεις μπορούν να εξαιρεθούν οι πολύ μεγάλες μαζικές εκδηλώσεις (μουσικά φεστιβάλ).
 • Διοργάνωση Εκθέσεων και Συνεδρίων (κλειστού χώρου) από την 1η Σεπτεμβρίου με ελεγχόμενη είσοδο εκθετών/ συνέδρων/ επισκεπτών (δήλωση συμμετοχής εκ των προτέρων, εγγραφή με πλήρη στοιχεία κατά την είσοδο, καθορισμός ανώτατου αριθμού ατόμων που θα βρίσκονται ταυτόχρονα στην έκθεση/συνέδριο) λαμβάνοντας όλα τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας στις αυτά θα καθοριστούν από στις αρμόδιες υπηρεσίες.
 • Θέατρα και Σινεμά να επαναλειτουργήσουν από τον Σεπτέμβρη. Κλειστά Θέατρα θα μπορούν να χρησιμοποιούνται για σκοπούς εξετάσεων (χορού, μουσικής κλπ) από τον Μάιο.
 • Η φιλοξενία σε Μουσεία μπορεί να αρχίσει από τον Ιούνιο, με προκαθορισμένο αριθμό επισκεπτών. Στις, είναι δυνατή η διοργάνωση εκθέσεων και άλλων συναφών εκδηλώσεων, στις μικρής εμβέλειες δρωμένων στις τομείς των παραστατικών τεχνών, δεδομένου ότι θα μπορούσε να γίνεται περιορισμένη εισδοχή θεατών κάθε φορά.
 • Λειτουργία από το Μάιο των βιβλιοθηκών υπό την προϋπόθεση ότι θα τηρούνται αυστηρά τα μέτρα προστασίας.
 • Απολύμανση και ψεκασμός με αντισηπτικό στις δημόσιους χώρους και χώρους υγιεινής, πριν και μετά από κάθε εκδήλωση. Να μην δίνονται πέραν των δύο παραστάσεων ημερησίως στον ίδιο χώρο παρά μόνο με αξιοποίηση διαφορετικών σειρών στην κάθε μια (στην κενή σειρά στις πρώτης παράστασης να κάθονται οι θεατές στις δεύτερης). Να υπάρχει εξαερισμός του χώρου και απολύμανση ανάμεσα στις δύο παραστάσεις και επαρκές χρονικό διάστημα ανάμεσα στις παραστάσεις.
 • Αυστηρός έλεγχος και υποδείξεις / κατευθύνσεις κατά την είσοδο του κοινού. Διάταξη των καθισμάτων με τρόπο ώστε να υπάρχει απόσταση ασφαλείας μεταξύ των παρευρισκόμενων.
 • Να προσαρμοστούν τα σχέδια χορηγιών πολιτιστικών εκδηλώσεων που προσφέρονται ήδη από το Κράτος, ώστε να περιλαμβάνουν στις νέες συνθήκες (π.χ. παρουσίαση μέσω διαδικτύου αντί από σκηνής ή επιδότηση παραγωγών που προάγουν τη ζωντανή επικοινωνία και επαναδραστηριοποίηση των θεατρικών/παραστατικών φορέων) προκειμένου να είναι δυνατή υλοποίηση παραστάσεων με μειωμένα εκ των πραγμάτων έσοδα λόγω των αποστάσεων ασφαλείας.
 • Παροχή οικονομικής διευκόλυνσης στις διοργανωτές (αναστολή φόρος θεάματος, έκπτωση στο ενοίκιο χώρου)
 • Τοποθέτηση αντισηπτικών χεριών και χαρτοπετσέτες στις εισόδους και σε κεντρικά σημεία του χώρου.
 • Ελεγχόμενος αριθμός ατόμων ανά τετραγωνικό, σε ανοικτούς/ υπαίθριους χώρους ένα μέτρο ανά άτομο- σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και σε  κλειστούς χώρους δύο μέτρα ανά άτομο. Να δίνονται θέσεις με διαφορά ένα ή δύο καθίσματα ανάμεσα σε άτομα ή παρέες, στις ζητηθεί (αν μια οικογένεια προσέλθει δεν θα ζητήσει απόσταση μεταξύ των μελών στις, αν δύο φίλοι θέλουν να έρθουν μπορούν να ζητήσουν ή όχι ανάμεσά στις, ανάλογα με την επαφή που έχουν τηρουμένων των μέτρων).
 • Να τηρούνται σχολαστικά οι κανόνες υγιεινής και καθαριότητας σε ότι αφορά κοινόχρηστους χώρους (π.χ. τουαλέτες), γραμμές στις καντίνες, απόσταση στις καφετέριες, όχι συνωστισμός στα ταμεία (στις στις υπεραγορές), τήρηση σχολαστικά του αριθμού που εισέρχεται ανάλογα με τον αριθμό των καθισμάτων.
 • Οι συντελεστές, ηθοποιοί, μουσικοί, χορευτές, τεχνικοί κλπ, να τηρούν κοινωνική αποστασιοποίηση, στις θα υποδειχθεί από στις ειδικούς (στις π.χ. στις υπεραγορές οι υπάλληλοι και το κοινό, π.χ. στα δύο μέτρα). Όπου αυτό δεν είναι εφικτό, θα πρέπει να λαμβάνεται ιδιαίτερη πρόνοια ώστε να προφυλάσσονται (χρήση μασκών, γαντιών κλπ) πάντα με βάση στις προδιαγραφές των επιδημιολόγων.
 • Υιοθέτηση καλών πρακτικών χωρών, στις οποίες επαναλειτούργησαν χώροι εκδηλώσεων, θέατρα κλπ.

(Γ) ΚΟΥΡΕΙΑ, ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ, ΚΕΝΤΡΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
Ενδεχομένως να είναι ασφαλέστερο για Κουρεία, κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής – μασάζ να ενταχθούν στην δεύτερη φάση καθώς από την μια δεν μπορούν να τηρηθούν αποστάσεις και από την άλλη τα αντικείμενα και εργαλεία που χρησιμοποιούνται πρέπει να τυγχάνουν διαρκούς απολύμανσης για να είναι ασφαλή. Το προσωπικό υποχρεωτικά να φέρει μάσκα και γάντια και θα εφαρμόζει αυστηρά μέτρα υγιεινής/καθαριότητας.

ΦΑΣΗ ΤΡΙΤΗ

Άρση των απαγορεύσεων σε ότι αφορά τη λειτουργία ΟΛΩΝ επιχειρήσεων.
Μέσα στα πλαίσια της ευελιξίας του μηχανισμού παρακολούθησης, ενδεχόμενα να κριθεί χρήσιμο κάποιες επιχειρήσεις να λειτουργήσουν χωρίς περιορισμούς από πιο νωρίς.

Ξενοδοχεία, ταξιδιωτικά γραφεία και τουριστικές επιχειρήσεις. Πέραν των οποιωνδήποτε άλλων οριζόντιων μέτρων, ο τομέας αυτός θα πρέπει να στηριχθεί με ειδικά κίνητρα και διευκολύνσεις για προσέλκυση τουρισμού.

Άνοιγμα των αεροδρομίων υπό προϋποθέσεις και συνεχείς ελέγχους.

Σε σχέση με την εφαρμογή της διαδικασίας αλλαγής πληρωμάτων πλοίων που αναφέρεται σε άλλο σημείο (Φάση Πρώτη) του παρόντος, η απαγόρευση πτήσεων δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στην εφοδιαστική αλυσίδα στα σημεία επιβίβασης/αποβίβασης, όπως για παράδειγμα το λιμάνι της Λεμεσού. Αυτή τη στιγμή, το στοιχείο της απαγόρευσης πτήσεων συνιστά ένα από τα πιο σημαντικά εμπόδια για την εφαρμογή της διαδικασίας αλλαγής πληρωμάτων.

Επιπλέον, λόγω του διεθνούς χαρακτήρα της Ναυτιλίας, η άρση της απαγόρευσης πτήσεων είναι απαραίτητη για τις ναυτιλιακές εταιρείες ούτως ώστε να μπορούν οι τεχνικοί επιθεωρητές να ταξιδεύουν προς/από τα πλοία της εταιρείας τους για την διασφάλιση των συμβατικών υποχρεώσεων τους ή/και σε ναυπηγεία για σκοπούς επιθεώρησης των πλοίων, καθώς και για όλο το υπόλοιπο προσωπικό ναυτιλιακών εταιρειών που ταξιδεύει για εμπορικούς σκοπούς και σκοπούς χρηματοδότησης.

Ως εκ τούτου είναι σημαντικό όπως η Κύπρος, προχωρήσει, μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν, στην άμεση άρση της απαγόρευσης πτήσεων ως μέτρο προς αντιμετώπιση των πιο πάνω ζητημάτων.