Ομόφωνη απόρριψη σε οποιαδήποτε σκέψη για αύξηση του εταιρικού φόρου αποφάσισε η σημερινή σύσκεψη στο ΚΕΒΕ με την συμμετοχή των ΚΕΒΕ/ΟΕΒ/ΣΕΛΚ/Invest Cyprus/Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου/CIFA.

Η σταθερότητα και προβλεψιμότητα του φορολογικού πλαισίου είναι θεμελιώδης προϋπόθεση για τη διατήρηση της Κύπρου ως Επιχειρηματικού κέντρου, την προσέλκυση επενδύσεων και την ενίσχυση των κυπριακών επιχειρήσεων προκειμένου να επιτυγχάνονται ψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης για την ευημερία του κοινωνικού συνόλου.

Για τους πιο πάνω λόγους οι οργανώσεις ζητούν άμεσο τερματισμό της οποιασδήποτε συζήτησης γύρω από το συγκεκριμένο θέμα και την ρητή ανάκληση της πρόθεσης του Υπουργείου. Οι Οργανώσεις εκφράζουν την ετοιμότητά τους να ξεκινήσουν μια ολοκληρωμένη συζήτηση που θα οδηγεί σε ολιστική και στοχευμένη φορολογική μεταρρύθμιση χωρίς οποιαδήποτε αύξηση του εταιρικού φόρου. Η μεταρρύθμιση αυτή πρέπει να μειώνει το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων, να δημιουργεί τις προϋποθέσεις για αυξημένη οικονομική δραστηριότητα και ανάπτυξη, να ενισχύει την απασχόληση και την ανταγωνιστικότητα της χώρας.