Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία, που φέτος επικεντρώνεται στην ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου για την δημιουργία κουλτούρας ασφάλειας και υγείας, η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) επισημαίνει για ακόμα μια φορά ότι τα περισσότερα εργατικά ατυχήματα μπορούν να αποφευχθούν εφόσον λαμβάνονται τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα.

Πρωταρχικό καθήκον κάθε Εργοδότη αποτελεί η παροχή προς τους εργαζόμενους, υγιούς και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος, όπου κάθε εργαζόμενος μπορεί να απασχολείται παραγωγικά και δημιουργικά και να επιστρέφει στην οικογένεια του αρτιμελής και υγιής.

Παράλληλα, οι εργαζόμενοι θα πρέπει να τηρούν πιστά τις οδηγίες του Εργοδότη τους, να εφαρμόζουν τις διαδικασίες για εκτέλεση των εργασιών κατά ασφαλή τρόπο και να αξιοποιούν τα Μέτρα Ατομικής Προστασίας που τους παρέχονται (π.χ. κράνη, παπούτσια ασφαλείας, κλπ.).

Οποιοδήποτε κόστος σε προληπτικά μέτρα για την ασφάλεια και υγεία, είναι επένδυση που στοιχίζει πολύ λιγότερα από το κόστος της θεραπείας σε περίπτωση εκδήλωσης μιας πάθησης, ασθένειας ή ατυχήματος, ενώ η εργασία σε ασφαλές περιβάλλον συνδέεται με αύξηση της παραγωγικότητας και μείωση των απουσιών λόγω ασθένειας.

Η επιτυχημένη διαχείριση των κινδύνων, προϋποθέτει την σωστή εφαρμογή των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων που απορρέουν από την Γραπτή Μελέτη Εκτίμησης των Κινδύνων, και το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας.

Συνεπώς, η δημιουργία κουλτούρας ασφάλειας και υγείας είναι απαραίτητη για την εφαρμογή οποιωνδήποτε μέτρων και την εξάλειψη των εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών.

Η δημιουργία και ενίσχυση της κουλτούρας πρέπει να ξεκινά από την οικογένεια, να διδάσκεται στα σχολεία από τις αρχικές βαθμίδες της εκπαίδευσης και να ενισχύεται στους χώρους εργασίας με τις αρχές και τις αξίες της επιχείρησης ή του οργανισμού.

Η πρόσφατη υπογραφή της Στρατηγικής Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 2021-2027 ενισχύει την συνεργασία και συλλογική προσπάθεια των Κοινωνικών Εταίρων προς αυτό τον σκοπό.

Η ΟΕΒ επαναβεβαιώνει την ισχυρή δέσμευση των Εργοδοτών να διαδραματίσουν τον ρόλο που τους αναλογεί στη διασφάλιση ενός ασφαλούς και υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος και προτρέπει όλους τους εμπλεκόμενους να συνδράμουν σε αυτή την κοινή προσπάθεια.