Ο Ιατρικός Σύλλογος Λεμεσού διοργάνωσε το 39ο διήμερο ιατρικό συνέδριο στις 6-7 Απριλίου 2019. Η Προϊστάμενη της Υπηρεσίας Ενέργειας & Περιβάλλοντος της ΟΕΒ, κα Ανθή Χαραλάμπους, παρουσίασε το θέμα της δαχείρισης ιατρικών αποβλήτων σε μία δορυφορική ενότητα που αφορούσε την ορθολογική διαχείριση και επεξεργασία ιατρικών αποβλήτων και τις υποχρεώσεις συμμόρφωσης με τη νομοθεσία. Στην ενότητα συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι του Τμήματος Περιβάλλοντος, αλλά και αδειοδοτημένες επιχ΍ ιρήύ εις διαχείρισης κλινικών αποβλήτων, Μέλη του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΣΕΔΕΑ), που υπάγεται στην ΟΕΒ.

Δείτε την παρουσίαση εδώ.