Στην υπογραφή Κώδικα αντιμετώπισης της παρενόχλησης και σεξουαλικής παρενόχλησης στους χώρους εργασίας, ο οποίος θα ενσωματωθεί ως παράρτημα στις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας τόσο στον ιδιωτικό τομέα όσο και στον ευρύτερο δημόσιο, προχώρησαν σήμερα οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΣΕΚ και ΠΕΟ μαζί με την Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ).

Τον Κώδικα υπέγραψαν στα γραφεία της ΣΕΚ, οι ΓΓ των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΣΕΚ και ΠΕΟ Ανδρέας Μάτσας και Πάμπης Κυρίτσης, αντίστοιχα, και ο Γενικός Διευθυντής της ΟΕΒ Μιχάλης Αντωνίου.

Η σύνταξη του Κώδικα, αποτελεί πρωτοβουλία των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων ΣΕΚ ,ΠΕΟ σε συνεργασία με την ΟΕΒ, με στόχο να υιοθετηθεί από τους εργοδότες στον Ιδιωτικό και ευρύτερο δημόσιο τομέα , και να αποτελέσει εργαλείο που να μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην πρακτική καθοδήγηση εργοδοτών και εργαζομένων και να διασφαλίσει τις απαραίτητες διαδικασίες για την αντιμετώπιση του φαινομένου, προληπτικά και κατασταλτικά.

Σε κοινή ανακοίνωση τους ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΟΕΒ αναφέρουν ότι «ενώνουν δυνάμεις και αναδεικνύουν για ακόμη μια φορά προς την Κυπριακή Κοινωνία, την ωφελιμότητα του Κοινωνικού Διαλόγου και της εποικοδομητικής συνεργασίας των τριών οργανώσεων που έχουν ως απώτερο στόχο την πρόοδο, την κοινωνική ευημερία και την ομαλή και υγιή λειτουργία των εργασιακών σχέσεων».

Προσθέτουν ότι ο Κώδικας στοχεύει στο να συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση των διατάξεων της εθνικής νομοθεσίας και να καθοδηγεί τόσο τους εργοδότες όσο και τους εργαζόμενους στην προληπτική και κατασταλτική αντιμετώπιση συμπεριφορών που δεν έχουν καμιά θέση στους χώρους εργασίας.

Οι τρεις οργανώσεις, λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση των φαινομένων αυτών και των προβλημάτων που δημιουργούνται από αυτά, τονίζουν ότι θα προχωρήσουν στην ενσωμάτωση του Κώδικα ως παράρτημα στις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας τόσο στον ιδιωτικό τομέα όσο και στον ευρύτερο δημόσιο, με στόχο την εμπέδωση κουλτούρας σεβασμού και αξιοπρέπειας για καταπολέμηση τέτοιων φαινομένων.

ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΟΕΒ καλούν τους εργαζόμενους και τους εργοδότες να αξιοποιήσουν τον Κώδικα και δηλώνουν πως θα παρακολουθούν την εφαρμογή του για εδραίωση της αξιοπρέπειας και του αλληλοσεβασμού στην εργασία.

Σημειώνουν πως την ευθύνη των εργοδοτών να προστατεύουν τους εργαζομένους αποτρέποντας φαινόμενα σεξουαλικής παρενόχλησης και παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο καθορίζει η εθνική νομοθεσία που προνοεί για την υποχρέωση λήψης προληπτικών μέτρων για αποφυγή δυσάρεστων καταστάσεων που πιθανό να διασαλεύσουν την εργασιακή ομαλότητα.

Απαντώντας σε ερώτηση για το τρόπο παρακολούθησης της εφαρμογής του Κώδικα, ο ΓΓ της ΣΕΚ είπε ότι ο Κώδικας θα είναι αναπόσπαστο μέρος των συλλογικών συμβάσεων και «θα παρακολουθούν οι οργανώσεις που υπογράφουν τις συμβάσεις για την πιστή εφαρμογή των προνοιών του Κώδικα».

Είπε ακόμη ότι ο Κώδικας λειτουργεί υποστηρικτικά της νομοθεσίας έτσι ώστε να μπορέσουν να εφαρμόζονται και στην πράξη οι πρόνοιες και οι υποχρεώσεις που πηγάζουν από τη νομοθεσία.

Επιπλέον, ο κ. Μάτσας ανέδειξε το γεγονός ότι μέσα από την διαδικασία και την αξιοποίηση του θεσμικού πλαισίου του κοινωνικού διαλόγου μπορούμε να βρίσκουμε λύσεις και να δίνουμε διέξοδο σε πολλά προβλήματα που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε και να διαχειριστούμε σε εργασιακό επίπεδο.

Ο ΓΓ της ΠΕΟ είπε ότι ο Κώδικας δεν αντικαθιστά την σχετική νομοθεσία στην οποία περιλαμβάνονται και ποινές, προσθέτοντας ότι ο Κώδικάς αφορά τις συνδικαλιστικές και εργοδοτικές οργανώσεις και τον τρόπο τον οποίο τον διαχειριζόμαστε στα εργασιακά πλαίσια, δηλαδή, όπως εξήγησε, πως ενσωματώνουμε αυτό το στοιχείο στην καθημερινή λειτουργία των εργασιακών σχέσεων.

Κατά την διάρκεια της Διάσκεψης, η Διευθύντρια Εργασιακών Σχέσεων & Κοινωνικής Πολιτικής της ΟΕΒ κα Λένα Παναγιώτου ανέφερε ότι «η αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων δεν έχει αντιπαλότητες και ο στόχος είναι κοινός». Η κα Παναγιώτου πρόσθεσε ότι «μέσω της ενσωμάτωσης του Κώδικα στις εκατοντάδες Συλλογικές Συμβάσεις που υπογράφουν οι τρεις Οργανώσεις, στοχεύουν στην δημιουργία κατάλληλης κουλτούρας αλλά και στο να δοθεί ένα χρήσιμο εργαλείο σε εργαζόμενους και εργοδότες που θα προστατεύει όσους καλόπιστα υποβάλλουν παράπονα ή μαρτυρούν σε σχετικές διαδικασίες, τα ίδια τα θύματα αλλά και τους εργοδότες που φέρουν την ευθύνη να παρέχουν στους εργαζόμενους ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον».

Στιγμιότυπο από τη δημοσιογραφική διάσκεψη

Δήλωση Πολιτικής

Εξάλλου, σε δήλωση πολιτικής τους, η οποία έχει συμπεριληφθεί στον Κώδικα, τα συμβαλλόμενα μέρη δηλώνουν ότι ο αμοιβαίος σεβασμός της αξιοπρέπειας, σε όλα τα επίπεδα, μέσα στον εργασιακό χώρο είναι μια από τις βασικές προϋποθέσεις για ένα υγιές εργασιακό περιβάλλον. Για αυτό και η σεξουαλική παρενόχληση και η παρενόχληση είναι απαράδεκτες συμπεριφορές οι οποίες είναι καταδικαστέες σε όλες τους τις μορφές για αυτό θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα μέτρα για πρόληψη και αντιμετώπιση τους.

Προσθέτουν ότι η κοινοτική και εθνική νομοθεσία καθορίζουν την ευθύνη των εργοδοτών να προστατεύουν τους εργαζομένους από τη σεξουαλική παρενόχληση και παρενόχληση στον εργασιακό χώρο.

Αναφέρουν επίσης ότι οι εργαζόμενοι από την άλλη έχουν υποχρέωση να συμπεριφέρονται ο ένας προς στον άλλο με σεβασμό και κατανόηση.

Επιπλέον, ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΟΕΒ αναφέρουν ότι ο Οργανισμός/επιχείρηση αντιλαμβανόμενος/η τη σοβαρότητα του αδικήματος της σεξουαλικής παρενόχλησης και παρενόχλησης ξεκαθαρίζει ότι δεν θα δεχτεί καμιά δικαιολόγηση τέτοιων φαινομένων από οποιονδήποτε και αν προέρχονται και θέτει ως στόχο τη δημιουργία ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος, όπου όλο το προσωπικό θα συμπεριφέρεται με αξιοπρέπεια, ευγένεια και σεβασμό ο/ή ένας/μια προς τον/την άλλο/η και τη δημιουργία και εφαρμογή ενός συστήματος εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού σε σχέση με τη σεξουαλική παρενόχληση, τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του αναφορικά με αυτή

Επίσης, τη δημιουργία και εφαρμογή μιας εσωτερικής διαδικασίας πρόληψης, αντιμετώπισης και διερεύνησης παραπόνων, την αντιμετώπιση όλων των καταγγελιών για σεξουαλική παρενόχληση δίκαια, με ευαισθησία, εντός λογικών χρονικών πλαισίων και με πλήρη εχεμύθεια, την προστασία από εκδικητικές ενέργειες εναντίον των παραπονούμενων και των προσώπων που επιθυμούν να δώσουν μαρτυρία σχετικά με καταγγελία και την ενθάρρυνση των εργαζομένων να αναφέρουν τέτοιες συμπεριφορές που παραβιάζουν την πολιτική του Οργανισμού/επιχείρησης για αντιμετώπιση της σεξουαλικής παρενόχλησης.