Σε κατανόηση της αγοράς εργασίας και στήριξη προσφύγων και αιτητών ασύλου με βάση την νομοθεσία για κοινωνική ένταξη επικεντρώθηκε η Ημερίδα Εργαστήρι “First Step”, στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, με την ευκαιρία έναρξης των μαθημάτων επαγγελματικής κατάρτισης προσφύγων, αιτητών ασύλου και μεταναστών.

Σε χαιρετισμό της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ζέτας Αιμιλιανίδου, την οποία ανέγνωσε ο Αλέξανδρος Αλεξάνδρου, Διευθυντής Τμήματος Εργασίας, η Υπουργός τόνισε μεταξύ άλλων ότι οι Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης και άλλα τμήματα που ασχολούνται με την κοινωνική ένταξη είναι «αρωγός σε όλα τα άτομα που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση ανεξαρτήτου καταγωγής, θρησκείας ή γλώσσας προσπαθώντας να παρέχει κάθε δυνατή στήριξη ώστε να γίνουν ικανά να ενταχθούν τόσο στην κοινωνία όσο και στην αγορά εργασίας της χώρας μας».

Ο σκοπός του προγράμματος First Step είναι η ολόπλευρη κατανόηση της αγοράς εργασίας της Κύπρου, καθώς και η περαιτέρω ανάπτυξη των ατομικών και ομαδικών δεξιοτήτων των προσφύγων και αιτητών ασύλου που απαιτούνται για να ταχεία ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Εκ μέρους της Μονάδας Ευρωπαϊκών Ταμείων που χρηματοδοτεί το πρόγραμμα “First Step”, η Έλενα Φυσέντζου ανέφερε ότι δίνεται ειδικό βάρος στον τομέα της μετανάστευσης αφού «την επόμενη δημοσιονομική περίοδο προτείνεται σχεδόν τριπλασιασμός του προϋπολογισμού στον τομέα της διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών».

Τέλος, ο αναπληρωτής Διευθυντής της ΟΕΒ, Κώστας Χριστοφίδης, χαιρέτησε το πρόγραμμα στηρίζοντας την προσπάθεια που γίνεται για ένταξη των προσφύγων και μεταναστών στην αγορά εργασίας της Κύπρου γιατί όπως τόνισε, η ΟΕΒ θεωρεί ότι “η αποτελεσματική ένταξη μεταναστών στην Κύπρο επιφέρει θετικές επιπτώσεις στην οικονομία και στην κοινωνία ευρύτερα, ιδιαίτερα αν αναλογιστεί κανείς τις δημογραφικές πιέσεις της κοινωνίας υποδοχής”.