Βρείτε εδώ τη συμφωνία για τη διαχείριση των ρυθμίσεων ιατροφαρμακευτικής ασφάλισης που προβλέπονται σε συλλογικές συμβάσεις των συνδικαλιστικών ταμείων που υπογράφτηκε σήμερα από ΟΕΒ, ΚΕΒΕ, ΠΕΟ & ΔΕΟΚ, ενόψει την υλοποίησης του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ).