Με πρωτοβουλία της Υπουργού Δικαιοσύνης & Δημοσίας Τάξεως κας Έμιλυς Γιολίτη, υπογράφτηκε την Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2020 Μνημόνιο Συναντίληψης μεταξύ της Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) και του Υπουργείου Δικαιοσύνης το οποίο έχει ως στόχο την διευκόλυνση της κοινωνικής επανένταξης των αποφυλακισθέντων, μέσω της απασχόλησης. Το Μνημόνιο υπέγραψε εκ μέρους της ΟΕΒ ο Πρόεδρος της κος Γιώργος Πέτρου.

Στο πλαίσιο υλοποίησης των σκοπών του Μνημονίου, θα αξιοποιηθεί το Σχέδιο επιδότησης της απασχόλησης που έχει εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο και το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Επιπλέον, θα ορισθεί κοινή επιτροπή στην οποία θα συμμετέχουν εκπρόσωποι της ΟΕΒ και του Υπουργείου, με σκοπό τον συντονισμό των ενεργειών που πρέπει να προωθηθούν στα πλαίσια των συμφωνηθέντων.

Ως ο αντιπροσωπευτικότερος εργοδοτικός φορέας του τόπου, η ΟΕΒ θα συνδράμει με κάθε δυνατό τρόπο στην εργασιακή αποκατάσταση των αποφυλακισθέντων συμπολιτών μας, αξιοποιώντας το δίκτυο των Μελών της.