Τεράστιας σημασίας διάκριση και σπάνιας τιμής αναγνώριση της τεχνογνωσίας και της επαγγελματικής αξίας της Διευθύντριας του Τμήματος Ενέργειας και Περιβάλλοντος της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), κας Ανθής Χαραλάμπους, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) και Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (Πρότυπα)  (CENELEC).

Συγκεκριμένα, μετά από υπόδειξη του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης – CYS, τον οποίο η ΟΕΒ ευχαριστεί ολόθερμα, στις 4/2/2021 Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης έχει επιλέξει ανάμεσα σε πλειάδα άλλων υποψηφιοτήτων μετά από διαφανείς και αντικειμενικές διαδικασίες, την κα Χαραλάμπους και την έχει διορίσει Μέλος του Συμβουλευτικού Φόρουμ Βιομηχανίας (Industry Advisory Forum) των CEN & CENELEC.

Στο Φόρουμ συμμετέχουν δεκαέξι αξιωματούχοι/εμπειρογνώμονες  από γιγαντιαίες εταιρείες και Οργανώσεις της Ευρώπης που διαμορφώνουν προτάσεις προς τις CEN & CENELEC, αναφορικά με τομείς προτεραιότητας για την τυποποίηση στην βιομηχανία.

Η Ανθή Χαραλάμπους έχει επιλεγεί ως κατ΄εξοχήν εμπειρογνώμονας για τα πρότυπα στην «Βιώσιμη Ανάπτυξη και τις Πράσινες Τεχνολογίες», περιλαμβανομένης της κυκλικής οικονομίας, της ενεργειακής κατανάλωσης, των χημικών ουσιών και της τοξικότητας του περιβάλλοντος.

Η αναγνώριση της κας Χαραλάμπους περιποιεί μεγάλη τιμή όχι μόνο για την ΟΕΒ και τον CYS αλλά και για την Κύπρο, αφού συνιστά πανευρωπαϊκή διάκριση στην βάση αμιγώς αξιοκρατικών κριτηρίων σε ένα έντονα ανταγωνιστικό επιστημονικό πεδίο.

Η συμμετοχή της Διευθύντριας της στο Συμβουλευτικό Φόρουμ Βιομηχανίας, πέρα από την αίγλη που προσδίδει στην ΟΕΒ, της εξασφαλίζει συμμετοχή στην διαμόρφωση εξαιρετικά σημαντικών Ευρωπαϊκών προτύπων και ενισχύει θεαματικά τις προσπάθειες της για προώθηση της κυκλικής οικονομίας στις Κυπριακές επιχειρήσεις.

Η ΟΕΒ, ως ηγετικός φορέας του Κυπριακού επιχειρείν,  οδηγεί τις επιχειρήσεις στην κυκλική οικονομία και τη Χώρα στην πράσινη ανάπτυξη.