Πραγματοποιήθηκε σήμερα, τηλεδιάσκεψη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) με τον Υφυπουργό Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, κ. Κυριάκο κόκκινο.

Κατά τη συνεδρίαση, ο Πρόεδρος της ΟΕΒ, κ Γιώργος Πέτρου, αναφέρθηκε επιγραμματικά στην κατάσταση της οικονομίας και στις σημαντικές πρωτοβουλίες που ανέλαβε η ΟΕΒ κατά τη διάρκεια της κρίσης. Πρωταρχικό ρόλο στην τιτάνια προσπάθεια διαχείρισης της κρίσης, είχαν να διαδραματίσουν τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης και η ψηφιακή τεχνολογία.

Ο κ. Κόκκινος ανέφερε ότι, παρά το γεγονός ότι η πρωτοφανής κρίση είχε σοβαρές συνέπειες για τη δημόσια υγεία, την οικονομία και την κοινωνία, εν τούτοις, υπήρξε και η αφορμή για την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού αφού ήταν αναγκαία η ευρεία χρήση ψηφιακών εργαλείων τόσο από την ίδια την κρατική μηχανή όσο και από το σύνολο του πληθυσμού για σκοπούς εργασίας, εκπαίδευσης αλλά και καθημερινής επικοινωνίας.

Πριν την συνεδρίαση, η ΟΕΒ υπέβαλε σειρά εισηγήσεων σχετικά με την προσπάθεια του Υφυπουργείου για ψηφιοποίηση κρατικών υπηρεσιών που θα διευκολύνουν τις επιχειρήσεις αλλά και τους πολίτες. Ο κ. Κόκκινος αφού έκανε λεπτομερή παρουσίαση του προγραμματισμού του Υφυπουργείου, απάντησε σε κάθε μια από τις εισηγήσεις της ΟΕΒ.

Ο Πρόεδρος της ΟΕΒ και ο Υφυπουργός συμφώνησαν ότι η συνεργασία της ΟΕΒ με το Υφυπουργείο θα είναι διαρκής. Όπως ανέφερε ο κ. Πέτρου με τον κ. Κόκκινο, ο οποίος ήταν επί σειρά ετών Αντιπρόεδρος της ΟΕΒ, μοιραζόμαστε το ίδιο όραμα ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας.