Την εισήγηση για αναστολή για τρεις μήνες της καταβολής των εισφορών των εργοδοτών, ύψους 2% επί του μισθολογίου, στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής, με στόχο τη στήριξη των επιχειρήσεων και των εργαζομένων, υπέβαλε στον Υπουργό Οικονομικών η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ).

Ο Πρόεδρος της ΟΕΒ Γιώργος Πέτρου απέστειλε ξεχωριστές επιστολές με συγκεκριμένες εισηγήσεις προς τον Υπουργό Οικονομικών και τον Υπουργό Υγείας, μετά τη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της, σημειώνοντας ότι πρώτιστη προτεραιότητα αποτελεί η γρήγορη και αποτελεσματική αντιμετώπιση της επιδημίας στην Κύπρο, με περιορισμό και χειρισμό των κρουσμάτων του κορωνοϊού.

Στην επιστολή του προς τον Υπουργό Οικονομικών, ο κ. Πέτρου αναφέρει ότι η Ομοσπονδία υιοθετεί όλα όσα έχουν κατατεθεί ως προτάσεις από το ΚΕΒΕ, ΠΑΣΥΞΕ, ΣΤΕΚ και ACTA κατά τη χθεσινή σύσκεψη.

Ιδιαίτερη μνεία κάνει στην πρόταση για παραχώρηση δικαιώματος σε επιχειρήσεις οποιουδήποτε τομέα που έχουν πληγεί αποδεδειγμένα λόγω της επιδημίας, να αναστείλουν προσωρινά τις δραστηριότητες τους και το προσωπικό τους, χωρίς να απολυθεί θα μπορεί να λαμβάνει επίδομα από το Κράτος αντί μισθού.

Όσον αφορά την εισήγηση για αναστολή καταβολής εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής, ο κ. Πέτρου αναφέρει ότι το μέτρο είναι οριζόντιου χαρακτήρα και αφορά ολόκληρο το φάσμα επιχειρήσεων σε όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας όπου απασχολούνται εργαζόμενοι και διευκολύνει την αποφυγή απολύσεων.

Μεταξύ των εισηγήσεων που περιλαμβάνονται στις επιστολές προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Υγείας είναι επίσης η ενίσχυση της δυνατότητας του Ινστιτούτου Νευρολογίας & Γενετικής, τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο και σε υλικοτεχνική υποδομή, προκειμένου να διεξάγονται με ταχύτητα οι αναγκαίοι εργαστηριακοί έλεγχοι δειγμάτων από ύποπτα κρούσματα.

Ενδεχομένως, προστίθεται, να καταστεί αναγκαία η αξιοποίηση πρόσθετων Κέντρων και σε άλλες πόλεις πλην της Λευκωσίας, πέραν του ΙΝΓΚ, κάτι το οποίο πρέπει να γίνει προκειμένου να διασφαλιστεί η ταχύτητα εξέτασης και διεκπεραίωσης των ελέγχων και εφαρμογής κατά περίπτωση των επιβαλλόμενων πρωτοκόλλων.

Ακόμη η ΟΕΒ ζητά ενίσχυση το ταχύτερο δυνατό του Κέντρου Ασθενοφόρων 1420 ώστε η λειτουργία του να παύσει να είναι βραχυκυκλωμένη και το Κέντρο να συμβάλει στη συλλογική προσπάθεια ελέγχου της επιδημίας με την παροχή ομοιόμορφης πληροφόρησης, συμβουλών και καθοδήγησης.

Σε άλλο σημείο, η ΟΕΒ ζητά να δημιουργηθεί τηλεφωνικό κέντρο πληροφοριών αναφορικά με την επιδημία, το οποίο θα απαντά σε γενικές απορίες, ερωτήσεις και διευκρινίσεις του κοινού, έτσι ώστε το 1420 να αφεθεί απερίσπαστο να επιτελέσει την αποστολή του.

Εξάλλου, στην επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομικών γίνεται εισήγηση για μείωση του ΦΠΑ, έστω για καθορισμένο χρονικό διάστημα, με σκοπό την ενίσχυση της κατανάλωσης.

Άλλες εισηγήσεις αφορούν τη μείωση των εισαγωγικών δασμών σε πρώτες ύλες που είναι αναγκαίες για την εξαγωγική βιομηχανία, τη μέριμνα για ταχεία επιστροφή του ΦΠΑ και γρήγορη καταβολή χορηγιών προς τις επιχειρήσεις, αλλά και την παραχώρηση παράτασης για κρατικά και ιδιωτικά έργα που γίνονται από ιδιωτικές εταιρείες και για τα οποία υπάρχει χρονοδιάγραμμα για την κατασκευή τους, αλλά που αναγκαστικά θα καθυστερήσουν.

Σε διαφορετική περίπτωση, συμπληρώνεται, υπάρχει πραγματικός κίνδυνος να ακυρωθούν οι σχετικές άδειες, να εκπέσουν οι εγγυητικές των εταιρειών ή ακόμα και να χαθεί πλήρως η ευκαιρία να υλοποιηθούν.

Μια ακόμη εισήγηση αφορά την ένταξη κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος των ξενοδοχείων στη βιομηχανική ταρίφα.

Εξάλλου, στην επιστολή της ΟΕΒ προς τον Υπουργό Υγείας γίνεται λόγος για ενίσχυση της εξυπηρέτησης από τον τηλεφωνικό αριθμό 22-605759 στον οποίο οι επηρεαζόμενοι εργαζόμενοι πρέπει να αποτείνονται προκειμένου να εξασφαλίζουν το αναγκαίο πιστοποιητικό που θα τους θεμελιώνει το δικαίωμα ασθενείας όταν θα παραμένουν σε καραντίνα.

«Ιδεωδώς, θα ήταν πολύ πιο αποτελεσματικό εάν μπορούσαν να υποβάλλονται τα σχετικά δικαιολογητικά στα επαρχιακά γραφεία κοινωνικών ασφαλίσεων» προστίθεται.

Ο κ. Πέτρου ζητά επίσης κοινοποίηση προς την ΟΕΒ για ενημέρωση του επιχειρηματικού κόσμου, των πρωτοκόλλων που καταρτίζονται από Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και που περιλαμβάνουν σημαντικές απαντήσεις και διευκρινίσεις.

Ακόμη εισηγείται επανέκδοση και επικαιροποίηση οδηγιών για τον υποχρεωτικό αυτοπεριορισμό προσώπων που θεωρούνται ύποπτα κρούσματα, καθώς όπως λέει οι ερωτήσεις που υποβάλλονται στην ΟΕΒ για το πότε πρέπει κάποιος να τεθεί σε αυτοπεριορισμό είναι αμέτρητες.

Ο Πρόεδρος της ΟΕΒ εκφράζει ιδιαίτερη ικανοποίηση για την απόφαση του Υπουργού Υγείας για σύσταση Ομάδας Διαχείρισης της Κρίσης και εισηγείται τη συμπερίληψη και της ΟΕΒ στην Ομάδα με τη συμμετοχή προσώπου το οποίο θα μπορεί να εναλλάσσεται ανάλογα με τη θεματολογία των εισηγήσεων.