Αναφορικά με τις Βουλευτικές Εκλογές που θα διεξαχθούν την Κυριακή, 30 Μαΐου 2021, η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) σημειώνει τα εξής:

Βάσει του Εκλογικού Νόμου, κανένας εκλογέας δεν μπορεί να στερηθεί του εκλογικού δικαιώματος λόγω του ότι μπορεί να εργάζεται κατά την ημέρα των εκλογών. Η σχετική υποχρέωση για παροχή διευκολύνσεων προς τους εργαζόμενους από τους εργοδότες τους προνοείται ρητά στον περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμο.

Συνεπώς η ΟΕΒ καλεί τους εργοδότες όπως προβούν σε όλες τις αναγκαίες διευθετήσεις έτσι ώστε όλοι οι εργαζόμενοι κατά την συγκεκριμένη ημέρα να μπορέσουν να προσέλθουν στις κάλπες και να εξασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.

Σημειώνεται πως οι ώρες ψηφοφορίας είναι από τις 7:00πμ μέχρι τις 6:00μμ, με διάλειμμα μίας ώρας από τις 12:00μ μέχρι τις 1:00μμ.

Επισυνάπτονται σχετικές με το θέμα επιστολές των Υπουργείων Εργασίας, Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Εσωτερικών.