Στις 6 Ιουνίου 2019, η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) και οι συντεχνίες ΣΕΚ και ΠΕΟ συνυπόγραψαν Κώδικα Αντιμετώπισης της Παρενόχλησης και της Σεξουαλικής Παρενόχλησης στην Απασχόληση, με στόχο την ενσωμάτωση του στις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που υπογράφουν οι τρεις Οργανώσεις. Μέσω του Κώδικα οι ΟΕΒ, ΠΕΟ και ΣΕΚ στοχεύουν στην αποτροπή ή/και την αποτελεσματική αντιμετώπιση ανεπίτρεπτων συμπεριφορών που δημιουργούν δυσάρεστο εργασιακό περιβάλλον, που πλήττουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και που διαταράσσουν την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης.

Η πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου της παρενόχλησης και σεξουαλικής παρενόχλησης στην εργασία αποτελεί ένα ζήτημα που αφορά κάθε επιχείρηση αφού κάθε εργοδότης φέρει την ευθύνη να παρέχει στους εργαζόμενους του ένα ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον. Ειδικότερα, η λήψη μέτρων από τον εργοδότη που στοχεύουν στην αποσόβηση ή/και διαχείριση περιστατικών παρενόχλησης και σεξουαλικής παρενόχλησης, καθορίζεται ως υποχρέωση μέσα από την ίδια τη νομοθεσία.

Η ΟΕΒ προτρέπει κάθε επιχείρηση-Μέλος, εάν δεν το έχει πράξει ήδη, να εξετάσει το ενδεχόμενο εισαγωγής ενός ανάλογου Κώδικα προσαρμοσμένου στις δικές της ιδιαιτερότητες.

Για περισσότερες πληροφορίες, τα Μέλη μπορούν να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων & Κοινωνικής της ΟΕΒ στο 22665102.