Τo Πανεπιστήμιο Λευκωσίας προσφέρει στα Μέλη της ΟΕΒ υποτροφίες ύψους 15% επί των διδάκτρων για παρακολούθηση του μεταπτυχιακού προγράμματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. Οι υποτροφίες θα παραχωρηθούν με βάση ακαδημαϊκά κριτήρια.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν με το Πανεπιστήμιο (Julie Boyadjian, MBA Manager, τηλέφωνο 22841688, mba@unic.ac.cy).