Τo Πανεπιστήμιο Λευκωσίας προσφέρει στα Μέλη της ΟΕΒ υποτροφίες ύψους 15% επί των διδάκτρων για παρακολούθηση του μεταπτυχιακού προγράμματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Οι υποτροφίες θα παραχωρηθούν με βάση ακαδημαϊκά κριτήρια.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κα Julie Boyadjian, MBA Manager στο τηλέφωνο +357-22841688, mba@unic.ac.cy.