Τις άδικες ποινικές διώξεις εναντίον ξενοδοχειακών μονάδων από τον ΚΟΑ καταγγέλλει σε ανακοίνωση του ο ΣΤΕΚ (Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου). Όπως αναφέρει: “Ο ΣΤΕΚ, σε πολλές περιπτώσεις, είτε κατά τις κατ’ ιδίαν συναντήσεις με τον ΚΟΑ είτε μέσω επιστολών, εξέφρασε τη θέση ότι οι εν λόγω ποινικές διώξεις είναι βεβιασμένες για το λόγο ότι τα ξενοδοχεία, πρώτο, υποχρεούνται βάσει των κανονισμών του ΚΟΤ και της κειμένης νομοθεσίας να συγκροτούν και λειτουργούν γυμναστήρια ώστε να έχουν την απαιτούμενη κατάταξή τους και, δεύτερο, τα γυμναστήρια αυτά δεν αποτελούν “σχολές γυμναστικής” (όπως αναφέρει η σχετική νομοθεσία που τα διέπει) αλλά λειτουργούν για εξυπηρέτηση, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση, των πελατών τους.

Επιπρόσθετα μεγάλοι ξενοδοχειακοί όμιλοι, αλλά και μεγάλοι Οργανωτές Ταξιδίων, οι οποίοι λειτουργούν με πολύ αυστηρά πρότυπα ασφάλειας και υγείας ανά το παγκόσμιο δεν ζητούν την υποχρεωτική παρουσία γυμναστή στο χώρο του γυμναστηρίου από τη στιγμή που το ξενοδοχείο διαθέτει ασφάλιση για το χώρο και για τους πελάτες του.

Ειδικά σε μια περίοδο με πολλές προκλήσεις για τον τουρισμό στη χώρα μας, ο ΣΤΕΚ θεωρεί αδόκιμο να δημιουργούνται κωλύματα στην ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των ξενοδοχείων, δημιουργώντας έτσι επιπρόσθετα και αλυσιδωτά προβλήματα για την τουριστική βιομηχανία στο σύνολό της. Αναμένουμε τη λογική ανταπόκριση του ΚΟΑ ώστε να μην δημιουργούνται ανώφελα προβλήματα στη ξενοδοχειακή βιομηχανία.”