Σε έκτακτη συνεδρία του ΔΣ του ΣΕΕΑΑΕΚ εξετάστηκε η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί μετά την αιφνιδιαστική απόφαση της ΡΑΕΚ για αναστολή εξέτασης των αιτήσεων έργων ΑΠΕ πέραν των 5MW στα πλαίσια της ανταγωνιστικής αγοράς, όπως αυτή διατυπώθηκε σε επιστολές προς μέλη μας που έχουν καταθέσει ανάλογες αιτήσεις.

Με την απόφαση αυτή η ΡΑΕΚ έχει κλείσει ουσιαστικά την πόρτα στη προοπτική να δοθεί φθηνό ηλεκτρικό ρεύμα στους καταναλωτές εντός του 2014.

Το συμβούλιο του ΣΕΕΑΑΕΚ μετά από την εξέταση του θέματος, εκφράζει έκπληξη, δυσφορία και έντονη δυσαρέσκεια για την απόφαση αυτή και σαν γενικό συμπέρασμα χαρακτηρίζει την απόφαση της ΡΑΕΚ αψυχολόγητη και βασίζεται στην αδυναμία της πολιτείας να παρακολουθήσει τις ραγδαίες εξελίξεις στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής (που τελούνται και έπονται), και πηγάζει από την έλλειψη διαλόγου και συντονισμού με την αγορά.

Διαβάστε εδώ ολοκληρωμένη την ανακοίνωση του ΣΕΕΑΑΕΚ