Οι Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί Τυποποίησης (CEN & CENELEC) διοργανώνουν Ευρωπαϊκό Συνέδριο με θέμα Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Τυποποίηση. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 28 Μαΐου 2013 στις Βρυξέλλες, Βέλγιο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (CENELEC) έχουν δεσμευτεί να προωθήσουν τη συμμετοχή των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στις δραστηριότητες της Τυποποίησης, προσφέροντας τους στήριξη και ευκολότερη πρόσβαση στα πρότυπα. Το εν λόγω Ευρωπαϊκό Συνέδριο θα είναι διάρκειας μιας ημέρας όπου θα παρουσιαστούν και θα αναλυθούν τα συμπεράσματα από την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Προγράμματος SMEST (SME Standardisation Toolkit). Το Εργαλείο αναφέρεται στις επιχειρηματικές ενώσεις και τους οργανισμούς τυποποίησης για το πώς μπορούν να βοηθήσουν τις ΜΜΕ να συνειδητοποιήσουν τη σημασία των προτύπων, πώς να τους παρέχουν σχετικές πληροφορίες και πώς να προωθήσουν τη συμμετοχή τους στην Ευρωπαϊκή Τυποποίηση. Το Ευρωπαϊκό Συνέδριο Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Τυποποίηση δύναται να παρακολουθηθεί από Διευθυντικά Στελέχη ΜΜΕ, Εμπορικούς Συνδέσμους, Επιμελητήρια Εμπορίου και Βιομηχανίας, κυβερνητικά τμήματα και οργανισμούς, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, εκπροσώπους Ευρωπαϊκών Οργανισμών και Ινστιτούτων, φορείς της ακαδημαϊκής κοινότητας και από κάθε ενδιαφερόμενο που ασχολείται με θέματα επιχειρήσεων και εμπορίου. Η παρακολούθηση του Συνεδρίου είναι δωρεάν και το αναλυτικό πρόγραμμα μπορείτε να το βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cencenelec.eu (news/events). Δηλώσεις Συμμετοχής μπορούν να γίνουν μόνο ηλεκτρονικά μέχρι τις 22 Μαΐου 2013. 

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS), είναι ο εθνικός φορέας τυποποίησης στην Κύπρο και είναι πλήρες μέλος των Ευρωπαϊκών Οργανισμών Τυποποίησης CEN και CENELEC. Μέσα στο πλαίσιο της αποστολής του, θα συνεχίσει τις προσπάθειες του για ευκολότερη, γρηγορότερη και καλύτερη πρόσβαση στα πρότυπα για τις ΜΜΕ και τους καταναλωτές με στόχο πάντοτε  τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.