Νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΥΜΕΒΙΚ το οποίο εκλέγηκε κατά τη Γενική Συνέλευση που έγινε την 1η Νοεμβρίου 2012 στην τελευταία του συνεδρία καταρτίσθηκε σε σώμα ως εξής:

Σταύρος Κουντούρης (Νικολαϊδης & Κουντούρης)  – Πρόεδρος
Πόλυς Θεοφάνους (Kalmet)  – Αντιπρόεδρος
Μάρκος Κωνσταντίνου (C&M Steelmaster) – Γραμματέας
Γιάννος Κωνσταντινίδης (AC Technometal)  – Ταμίας
Παύλος Κοιρανίδης (Stylson)  – Μέλος
Ανδρέας Ανδρέου (Geopet) – Μέλος
Πάρης Σίσσαμος (Sissamos) – Μέλος
Νίκος Κασιουλής (Φεσσάς & Κασιουλής) – Μέλος
Χριστόδουλος Σκουτάρης (Skoutaris Steel) – Μέλος
Ανδρέας Φεττάς (BMS) – Επιλαχών


 Το Διοικητικό Συμβούλιο στην επόμενη του συνεδρία θα καθορίσει τις προτεραιότητες και στόχους που θα προωθηθούν την επόμενη διετία.

 

Με την ευκαιρία παρακαλούνται τα μέλη όπως υποβάλουν μέσω του εντύπου πιο κάτω τυχόν εισηγήσεις για θέματα τα οποία πιστεύουν ότι πρέπει να προωθήσει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

Βιομηχανία ……………………………………………………………………………………….

Άτομο επικοινωνίας ……………………………………………………………………………..

Τηλέφωνο…………………………………………………………………………………………

Θέματα/Εισηγήσεις…………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Παρακαλώ όπως σταλεί μέχρι τις 30 Νοεμβρίου στο  email: mgregoriou@oeb.org.cy ή στο φαξ 22669459.