Ο Σύνδεσμος Εταιρειών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Κύπρου (ΣΕΑΠΕΚ), μέλος της ΟΕΒ, βράβευσε ως ένδειξη εκτίμησης για τη πολυετή προσφορά του προς το Σύνδεσμο τον Πρόεδρο κ. Γιώργο Γεωργίου, σε Ετήσια Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΟΕΒ (22.7.2015).

Κατά τη συνέλευση έγινε, μεταξύ άλλων, ιδιαίτερη αναφορά στη βιωσιμότητα του Ειδικού Ταμείου ΑΠΕ & ΕΞΕ, στα σχέδια χορηγιών που αφορούν τον κλάδο, στη παρουσία του Συνδέσμου σε Κοινοβουλευτικές Επιτροπές για θέματα ΑΠΕ στη Βουλή των Αντιπροσώπων και στη διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων που διοργανώνει ο Σύνδεσμος για κατάρτιση και επιμόρφωση των μελών του.

Με την λήξη της συνέλευσης, πραγματοποιήθηκαν εκλογές για ανάδειξη νέου Δ.Σ για τη διετία 2015-2017, όπου έγινε καταρτισμός σε σώμα με την πιο κάτω σύνθεση:

Πρόεδρος: κ. Φάνος Καραντώνης (Κ ENERGY LTD)

Αντιπρόεδρος: Δρ Λάκης Ζωτιάδης (L. ZOTIADES TRADING LTD)

Γραμματέας: κ. Νίκος Τρίκης (ΤRIKKIS ENERGY)

Ταμίας: κ. Κώστας Σταυρινίδης (GE SOLAR LTD)

Μέλος: κ. Aνδρέας Ιωαννίδης (JOHNSUN HEATERS LTD)

Μέλος: κ. Χρίστος Ιωάννου (ΙΟΑΝΝΟU ALTERNATIVE ENERGY)

Μέλος: κ. Aντρέας Χριστοφόρου (BIG SOLAR)

Μέλος: κ.Χαράλαμπος Κυριάκου CΟΝΕRCON ENERGY SOLUTIONS)

Μέλος: κ. Αλέξης Ηροδότου (SOLAR TECHNOLOGIES)