Ο Σύνδεσμος Εταιρειών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Κύπρου (ΣΕΑΠΕΚ), μέλος της ΟΕΒ, βράβευσε ως ένδειξη εκτίμησης για το έργο του τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπή Εμπορίου, κ. Λευτέρη Χριστοφόρου, σε Ετήσια Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΟΕΒ (16.7.2013).

Κατά τη συνέλευση έγινε, μεταξύ άλλων, ιδιαίτερη αναφορά: (α.) στην πρόσφατη εξαγγελία της Κυβέρνησης για προώθηση των φωτοβολταικών συστημάτων για οικιστικούς και εμπορικούς σκοπούς με τη μέθοδο του net metering, (β.) στη δραστηριότητα του Συνδέσμου, και (ιιι) στην εκπροσώπηση του Συνδέσμου σε Κοινοβουλευτικές Επιτροπές για θέματα ΑΠΕ, στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Με τη λήξη της συνέλευσης, πραγματοποιήθηκαν εκλογές για ανάδειξη νέου Δ.Σ για την επόμενη διετία, όπου έγινε καταρτισμός σε σώμα με την πιο κάτω σύνθεση:

  • Πρόεδρος: κ. Γιώργος Γεωργίου (Lanitis Green Energy Group)
  • Αντιπρόεδρος: Δρ Λάκης Ζοτιάδης (L. Zotiades Trading Ltd)
  • Γραμματέας: κ. Φάνος Καραντώνης (Κ Energy Ltd)
  • Ταμίας: κ. Aνδρέας Ιωαννίδης (Johnsun Heaters Ltd)
  • Μέλος: κ. Σάββας Κώστα (Savco Technical Services Ltd)
  • Μέλος: κ.Xρύση Χρυσάνθου (Ζ & Χ Mechanical Installations Ltd)
  • Μέλος: κ. Δημήτρης Χατζούδης (Terza Solar Ltd)
  • Μέλος: κ. Χαράλαμπος Κυριάκου (Cονεrcon Energy Solutions)
  • Μέλος: κ. Κώστας Σταυρινίδης (GE Solar Ltd)