Τον Δημήτρη Χριστοφή, απόφοιτο του προγράμματος Μαγειρικών Τεχνών του Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου Κύπρου (ΑΞΙΚ) βράβευσε ο ΣΤΕΚ (Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου) για τις ψηλές επιδόσεις και το ήθος του. Η βράβευση έλαβε χώρα κατά την τελετή αποφοίτησης του ΑΞΙΚ που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 2 Ιουλίου.

Το Βραβείο Άριστου Απόφοιτου ΑΞΙΚ εντάσσεται στο πλαίσιο των προσπαθειών του ΣΤΕΚ για ενασχόληση περισσότερων Κύπριων νέων με τα ξενοδοχειακά και τουριστικά επαγγέλματα. Το Βραβείο αποτελεί ένα μέσο ουσιαστικής επιβράβευσης της προσπάθειας των νέων που στο μέλλον θα ενισχύσουν τη δυναμική της εθνικής μας τουριστικής βιομηχανίας.