Μέσα στα πλαίσια της συνεχής προσπάθειας για δικτύωση και αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρονται στα μέλη του Κυπριακού Συνδέσμου Ποιότητας θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη (site visit) στο εργοστάσιο της Photos Photiades Breweries Ltd (Carlsberg) την Πέμπτη 4 Ιουλίου 2013 και ώρα 11.00-13.00.

Στόχος της επίσκεψης, είναι η παρουσίαση βέλτιστων πρακτικών από την Photos Photiades Breweries, η συζήτηση και σύγκριση βέλτιστων πρακτικών άλλων επιχειρήσεων καθώς και η δικτύωση των μελών του Συνδέσμου.

Τα μέλη που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν, θα πρέπει να αποστείλουν δήλωση συμμετοχής μέχρι την Παρασκευή 28 Ιουνίου στο email mgregoriou@oeb.org.cy ή στο φαξ 22669459.