Οι ξενοδοχειακοί συνδέσμοι ΣΤΕΚ και ΠΑΣΥΞΕ εκφράζουν για ακόμα μια φορά την έντονη και κάθετη διαφωνία τους αλλά και την πλήρη απογοήτευση τους για την προτιθέμενη μεγάλη αύξηση του φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας επί των ξενοδοχειακών και εν γένει τουριστικών καταλυμάτων του τόπου, η οποία με μια πρώτη εκτίμηση ισοδυναμεί με περίπου 10πλασιασμό του φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας, σε σχέση με το τι ίσχυε το 2011.

Είναι πράγματι άξιο απορίας το γεγονός ότι ενώ με ειδική ρητή αναφορά της τρόικας, που όπως και στο προηγούμενο σχέδιο μνημονίου έτσι και στο τελικό μνημόνιο, επιβεβαιώνει για ακόμα μια φορά την αδήριτη και επιτακτική ανάγκη ο πολύ σημαντικός τομέας του τουρισμού για την ανάπτυξη και την απασχόληση στην Κυπριακή Οικονομία, να τύχει της αναγκαίας στήριξης με γνώμονα την ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας του, η Κυβέρνηση για ακόμα μια φορά κωφεύει και προωθεί στη Βουλή εισήγηση για πολλαπλασιασμό της φορολογίας ακίνητης ιδιοκτησίας επί των τουριστικών καταλυμάτων. Μας δημιουργεί έντονο προβληματισμό το πως είναι δυνατόν να κάνει αυτές τις προτάσεις η ίδια η Κυβέρνηση η οποία, σε συναντήσεις των ξενοδοχειακών συνδέσμων με τους τέως Υπουργούς Οικονομικών καθώς και Εσωτερικών αναγνώριζε τον καθοριστικό ρόλο των ξενοδοχειακών μονάδων στην αύξηση των εισοδημάτων της οικονομίας από τον τουρισμό και έδινε διαβεβαιώσεις ότι η ιδιαίτερα βεβαρημένη ξενοδοχειακή βιομηχανία δεν θα επηρεαστεί από οποιανδήποτε περαιτέρω αύξηση στην φορολογία ακίνητης ιδιοκτησίας.

Οι συνδέσμοι ΣΤΕΚ και ΠΑΣΥΞΕ κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου τόσο προς την Κυβέρνηση όσο και προς την Βουλή ότι τυχόν υιοθέτηση της εισήγησης για κατακόρυφη αύξηση της φορολογίας ακίνητης ιδιοκτησίας επί των τουριστικών καταλυμάτων, θα επιβαρύνει κατά τρόπο δυσβάστακτο και εξουθενωτικό ένα από τα ελάχιστα εργαλεία ανάπτυξης που έχουν απομείνει σήμερα στην κυπριακή οικονομία, αγνοώντας παντελώς για ακόμα μια φορά ότι η ξενοδοχία θα μπορούσε, ιδιαίτερα στις σημερινές τραγικές για την κυπριακή οικονομία συνθήκες, όπου οι πλείστοι άλλοι τομείς οικονομικής δραστηριότητας του τόπου παραπαίουν, να προσφέρει ακτίδα ελπίδας και προοπτικής για καλύτερες μέρες στα πολύ δύσκολα χρονιά που έρχονται.

Καλούμε προς τούτο την Κυβέρνηση να αναλογισθεί, έστω και την δωδεκάτη, τις τραγικές συνέπειες που θα έχει πάνω στην ανταγωνιστικότητα τής ήδη υπερχρεωμένης ξενοδοχειακής βιομηχανίας του τόπου ο δυσβάστακτος και εξουθενωτικός πολλαπλασιασμός της επιβάρυνσης λόγω του φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας. Παράλληλα καλούμε την Βουλή που θα κληθεί πολύ σύντομα για να ψηφίσει σε νόμο το εν λόγω νομοσχέδιο και εφόσον η Κυβέρνηση αγνοήσει για ακόμα μια φορά την τοποθέτηση, όχι μόνο της τρόικας αλλά και του ΚΕΒΕ και της ΟΕΒ καθώς και πλείστων εκπροσώπων Κοινοβουλευτικών Κομμάτων οι οποίοι διαβεβαιώνουν ότι ασπάζονται πλήρως τις θέσεις των δύο συνδέσμων, να υιοθετήσει διαφορετική ρύθμιση για την ξενοδοχειακή βιομηχανία που να διασφαλίζει μια λογική επιβάρυνση του τουρισμού, ενός, επαναλαμβάνουμε, τομέα από τους λίγους εναπομείναντες, που θα μπορούσε να δώσει μελλοντική προοπτική για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας, την απασχόληση αλλά και την αποφυγή περαιτέρω πτώσης του βιοτικού επιπέδου του λαού.