Συμφωνία συνεργασίας με το Σύνδεσμο Επιστημόνων Εκτιμητών Ακινήτων Κύπρου (ΣΕΕΑΚ) συνήψε το RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors) Κύπρου, στα πλαίσια της προσπάθειας περαιτέρω ενίσχυσης της διαδικασίας συλλογής δεδομένων για την ετοιμασία του Δείκτη Τιμών Ακινήτων RICS Κύπρου.

Ο Δείκτης Τιμών Ακινήτων του RICS Κύπρου, ξεκίνησε να εκδίδεται με την υποστήριξη του Συνδέσμου Επιστημόνων Επιμετρητών Οικονομολόγων Κατασκευών Κύπρου (ΣΕΕΟKΚ) σε τριμηνιαία βάση από τον Ιανουάριο του 2010, σχεδιασμένος από το Τμήμα Ακινήτων και Πολεοδομικού Σχεδιασμού  του Πανεπιστημίου του Reading, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο Δείκτης, παρακολουθεί τα αστικά κέντρα της Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Πάφου και Παραλιμνίου-Αμμοχώστου, εντοπίζοντας με βάση τεκμηριωμένα στοιχεία τις διακυμάνσεις και διαφοροποιήσεις των τιμών των ακινήτων και των ενοικίων σε όλες τις επαρχίες. Συγκεκριμένα ο Δείκτης παρακολουθεί τις αλλαγές σε κατοικίες (διαμερίσματα και σπίτια), γραφεία, τα μισθώματα επαγγελματικών χώρων πρώτης κατηγορίας (high street retail) και αποθήκες.

Η συνεργασία με το ΣΕΕΑΚ εκτιμάτε ότι θα συμβάλει στη βελτίωση και στην ενίσχυση της αξιοπιστίας του Δείκτη καθώς η ετοιμασία του θα γίνεται με πληροφορίες οι οποίες θα παραχωρούνται από εκτιμητές των δύο μερών οι οποίοι θα είναι μέλη του RICS (ΜRICS ή FRICS).

Ο κ Παύλος Λοϊζου MRICS  του RICS Κύπρου δήλωσε σχετικά: «Η συνεργασία μεταξύ των δύο επαγγελματικών συνδέσμων θα προσφέρει περισσότερη ακρίβεια στον υπολογισμό των αξιών και θα βελτιώσει περαιτέρω την αξιοπιστία και χρήση του δείκτη. Επίσης, δεικνύει τη σημασία που δείχνουν και οι δύο σύνδεσμοι στην ύπαρξη ενός αναγνωρισμένου δείκτη τιμών και ενοικίων ο όποιος προσφέρει διαφάνεια στην αγορά, στους επαγγελματίες και στο ευρύ κοινό».

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Εκτιμητών Ακινήτων κ Χαράλαμπος Πετρίδης MRICS σημείωσε ότι: «O δείκτης των Ακινήτων του RICS αποτελεί το βαρόμετρο για την Κυπριακή Κτηματαγορά, αφού ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να αντιληφθεί γρήγορα και απλά την πορεία της Κυπριακής Κτηματαγοράς ανά κλάδο. Πιστεύω ότι με την πάροδο του χρόνου ο δείκτης θα αναβαθμίζεται όπως επίσης θα ενισχύεται και το ενδιαφέρον που θα επιδεικνύουν Κύπριοι και ξένοι επενδυτές».