Συνάντηση με το αρμόδιο κλιμάκιο για θέματα τουρισμού της Τρόικα είχε ο ΣΤΕΚ (Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου).

Κύριος στόχος της συνάντησης ήταν να διερευνηθούν τρόποι με τους οποίους η τουριστική βιομηχανία του τόπου να μπορεί να καταστεί πιο ανταγωνιστική και βιώσιμη. Επιτυγχάνοντας αυτό εξυπηρετείται και ο στόχος του μνημονίου που υπέγραψε η Τρόικα με την κυβέρνηση για αναβάθμιση του τουριστικού τομέα έτσι ώστε να υποβοηθηθεί η οικονομία της χώρας μας στην πορεία της προς ανάκαμψη.

Ο ΣΤΕΚ ανέδειξε τις κύριες προκλήσεις που απασχολούν τη ξενοδοχειακή βιομηχανία και τον τουρισμό γενικότερα, όπως είναι το θέμα των λειτουργικών δαπανών μιας ξενοδοχειακής επιχείρησης και ειδικότερα οι εξαιρετικά ψηλές χρεώσεις του ηλεκτρικού ρεύματος, ο φόρος ακίνητης ιδιοκτησίας, η ρευστότητα των κυπριακών τραπεζών και τα ψηλά δανειστικά επιτόκια και το θέμα της εποχικότητας. Οι προκλήσεις αυτές εμποδίζουν την παροχή ανταγωνιστικών τουριστικών υπηρεσιών και ως αποτέλεσμα επηρεάζουν δυσμενώς την ανάπτυξη, επικερδότητα και βιωσιμότητα των ξενοδοχείων του τόπου.

Η αντιπροσωπεία του ΣΤΕΚ παρουσίασε επίσης συγκεκριμένες εισηγήσεις προς την Τρόικα μεταξύ άλλων η μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας, η αναθεώρηση του χρόνου αποπληρωμής των επιχειρηματικών δανείων, η αναδιάρθρωση του ΚΟΤ, η περαιτέρω φιλελευθεροποίηση των αιθέρων, η δημιουργία ενός ελκυστικού χειμερινού τουριστικού προϊόντος κ.α.